PC Magazine Bulgaria

PC Magazine Bulgaria се издава на българския пазар от 16 години по лиценз на американската компания Ziff-Davis Media. Вече 25 години PC Magazine е водещото компютърно списание в света, което излиза в 45 страни на 17 езика и се чете от над 9 милиона ИТ професионалисти. То предоставя на технологичните лидери възможността да вземат професионални и точни решения за закупуване чрез обширните и достоверни тестове, провеждани както в лабораториите в САЩ, така и в българската редакция.

 • [+] Читателска аудитория
 • [+] Възможности за реклама
 • [+] Рекламна тарифа за PC Magazine Bulgaria
 • [+] Формати и изисквания

IT Forum

От 2011 г. вестник itFORUM ще излиза в електронен и печатен вид под формата на специализирани двумесечни списания Business Software и IT Infrastructure. itFORUM се превръща в истински форум, като използва всички видове медии, за да бъде полезен на ИТ мениджърите и специалистите в бизнеса и държавната администрация.

 • [+] Читателска аудитория
 • [+] Възможности за реклама
 • [+] Рекламна тарифа за IT Forum
 • [+] Формати и изисквания

Information Security Bulgaria

Information Security Bulgaria се издават по лиценз на TechTarget, най-голямата медийна фирма за таргетирани издания в областта на ИТ в САЩ. TechTarget е лицензирала свои медии в над 20 страни по света. В България списанието излиза на всеки два месеца и предоставя на ИТ специалистите, отговарящи за сигурността и съхранението на данни, високо-качествено съдържание с практически и тактически стратегии как да защитят данните, мрежите, приложенията и потребителите в своите организации. Сравнителните тестове на изданието показват как конкурентни инструменти за защита се справят с проблеми на сигурността.

Разглеждат се иновационни продукти със съответните редакторски коментари, както и нови подходи, политики и процеси. Особено полезни са мненията и съветите на експертите.

Information Security е водещ източник на обективна и от критична важност информация за стратегически и практически аспекти на сигурността и съхранението на данни. Екипът на списанието се състои от опитни журналисти и експерти, които класифицират проблемите на сигурността, пред които са изправени организациите, и им предоставят практически решения. Задълбочените анализи дават възможност на мениджърите по сигурността да вземат обосновани решения за защита на техните компании и за намаляване на риска. От описанието на реализирани решения и на най-добрите практики те могат да видят как техни колеги решават проблемите на сигурността. Information Security е незаменимо ръководство за всички специалисти по сигурността. Изданието e единственото списание за информационна сигурност, предлагащо най-добрата информация на световния пазар. Излиза в тираж 4000 броя.

 • [+] Читателска аудитория
 • [+] Рекламна тарифа за Information Security Bulgaria
 • [+] Формати и изисквания

Реклама в Уеб

Контакти за реклама:

Искра Гологанова
Адрес на редакцията:
бул. В.Левски 3, София 1000
тел: (+359 2) 981 1531
факс: (+359 2) 981 1924