Използвайте до максимум библиотеките в Windows7
Използвайте до максимум библиотеките в Windows7

PCMagazine, Брой 12
Категория: Операционни Системи , Windows , Системна поддръжка
Етикети: операционна система , Windows 7 , оптимизации
PC MAGAZINE
15.12.2009

Използвайте до максимум  библиотеките в Windows7

 За да може вашата нова операционна система да вие полезна, трябва да знаете как да организирате данните в нея. Нийл Рандал

В Windows 7 са направени доста ясно видими промени на потребителския интерфейс. След като поутихне възхищението ви от доста променената и по-красива лента за задачи Taskbar, вероятно ще забележите, че най-голямата разлика между Windows 7 и предишните версии е в новия външен вид на добрия стар Windows Explorer. Щракнете върху иконата на Windows Explorer в лентата за задачи или отворете Computer в менюто Start и на екрана ще се появи прозорец, в който ще видите не само стандартните, разширяеми икони на твърдите дискове с техните букви, но и един нов инструмент, който носи името Libraries (библиотеки). 

Концепцията за библиотеките

Всяка библиотека във вашата система с Windows 7 групира подобни файлове, които могат да съществуват навсякъде във вашата система или мрежа.

Всъщност библиотеките в Windows 7 са метапапки. Идеята, която е в основата на създаването им, е проста: имаме огромни твърди дискове, на които са записани много файлове, пръснати на най-различни места. Затова организацията на нашите ресурси по стария начин – по твърди дискове, в папки (како всяка папка е неразривно свързана с твърдия диск, на който е записана) – е неефективна. Подобно на Vista, и Windows 7 предлага системата Favorites (предпочитани), която би трябвало да ви помогне да организирате цялата тази информация: просто изтегляте дадена папка и й създавате връзка. Но Libraries издига организацията на вашата информация на ново, много важно ниво.

Концепцията за библиотеките

 

Всяка библиотека във вашата система с Windows 7 групира подобни файлове, които могат да съществуват навсякъде във вашата система или мрежа.

Windows 7 се доставя с предварително подготвени 4 папки: Documents (документи), Music (музика), Pictures (снимки) и Videos (видеозаписи). Разбира се, и в Windows Vista и ХР има папки, наречени Documents или My Documents, Music или My Music и т.н., които съществуват във всеки потребителски профил (и са лесно достъпни от Computer или My Computer), така че съвсем логично може да запитате, защо изобщо Windows 7 подобрява нещо в тях. Отговорът е, че папката My Music (която ще използваме като пример) съдържа файлове и поддиректории, които се намират в една голяма директория, носеща името My Music – и тази директория съществува на точно определено място на твърдия диск. За разлика от нея библиотеката Music в Windows 7 съдържа връзки с файлове и други директории и поддиректории, намиращи се навсякъде във вашата система. Това прилича на системата за наблюдение и охрана на една голяма сграда: от едно място можете да наблюдавате изображенията от всички камери, намиращи се на най-различни места в сградата.

 

Къде да ги намерим?

Инструментът Libraries (библиотеки) се намира точно под Favorites (предпочитани) в таблото Navigation (придвижване).

Това не е използването на метаетикети, които помагат да Windows да търси по-ефективно и точно файлове; библиотеките просто указват на Windows 7, че тя трябва да разглежда определени папки, пръснати на разнообразни места, като една група. С Win 7 Libraries можете да добавяте колкото си искате местоположения към всяка библиотека; а когато отворите тази библиотека, всички тези места ще са достъпни от нея. На всичко отгоре, ако свържете няколко персонални компютъра в HomeGroup в Windows 7, ще можете да споделяте цели библиотеки със същата лекота, с която споделяте отделни директории или файлове.

За да ви покажа как работят библиотеките, ще създам една съвършено нова на име „Архивирана електронна поща“. В нея искам да има връзки с всички папки, намиращи се във всички твърди дискове и дялове, които съдържат файлове с данни от Outlook (с разширение PST), които съм трупал с години. След всяка инсталация на нова версия на Windows (от 2000 година насам) аз преинсталирах и Office, създавайки нов файл с данни от Outlook. След това импортирах календара, данните за контакт и определени папки от най-последния PST файл с данни на Outlook. При все това често пъти оставям доста от данните в стария файл за архив. Освен това имам многобройни по-малки архиви, пръснати навсякъде. Тази нова библиотека ще ми даде възможност да обединя всички тези архиви на едно място, така че ако ми потрябва някое електронно съобщение отпреди шест години, няма нужда да се ровя половин час сред файловете и папките, за да го намеря.

Съдържание на библиотеката

Списъкът на елементите, включени в библиотеката се появява в полетоLibrary Locations(местоположения на библиотеката)в диалоговия прозорец Properties на същата


За да създадете библиотека, отворете Explorer, щракнете с десния бутон на мишката върху Libraries и изберете New|Library. Задайте наименование на библиотеката по ваш вкус – аз лично избрах „Архивирана електронна поща“. Щракнете с десния бутон на мишката върху новата папка и изберете Properties (свойства). Сега щракнете с мишката и включете папка или се придвижете в папка, която искате да стане част от библиотеката. Маркирайте тази папка и щракнете върху Include Folder (включи папка); повторете този процес за всички папки, които искате да добавите. Падащото меню Optimize this Library (оптимизирай тази библиотека) в диалоговия прозорец указва на Windows 7 дали искате да проследява тази папка като General Items (общи неща), Documents (документи), Music (музика), Pictures (картини) или Videos (видеозаписи); още по-голяма полза ще имате, ако зададете и видове файлове за проследяване, но това като начало е достатъчно.

Търсене в библиотеката

Подробен изглед на новодобавена библиотека     

От този момент нататък Windows 7 ще проследява избраните папки и ще ги актуализира автоматично в Libraries всеки път, когато промените съдържанието им. Инструментът Libraries сам по себе си е много полезен, но Windows 7 го прави още по-удобен, като осигурява подробен приет по подразбиране изглед на библиотеката. Включените в него папки се разширяват, за да се покажат включените папки и поддиректории в директориите, обект на следене. Така ще можете лесно да търсите файлове или папки, които искате да отворите.

Към библиотеката можете да добавяте нови места по няколко начина. Първо, можете да отворите отново диалоговия прозорец Properties в библиотеката и пак да щракнете върху Include a Folder. Второ, можете да използвате Explorer, за да се придвижите до даден файл или папка, да щракнете върху него (нея) и да го изтеглите с десния бутон на мишката до заглавието на библиотеката в лентата Navigation (придвижване) и да изчакате появата на Create Link in Folder (създай връзка в папка). Трето, можете да щракнете с десния бутон на мишката върху която и да било папка и да изберете Include in Library (включи в библиотека) и да изберете желаната библиотека от появилото се подменю. Освен това можете да създадете нова папка, изтегляйки с мишката папка (не файл) в самия заглавен ред Libraries; Windows 7 ще ви напомни да създадете нова библиотека.

 Създаване и изграждане на нова библиотека

Създайте ново местоположение (location), чрез изтегляне на елемент в библиотеката с помощта на мишката.

 

Накрая различните местоположения могат да се променят чрез щракване върху връзката до етикета Includes (включва), който се появява горе вдясно в прозореца Explorer, след като изберете библиотека. В резултат се появява диалоговият прозорец Library Locations (местоположения на папки), от който можете да добавяте (Add) или премахвате (Remove) още елементи. В моя случай, след като добавих всички мои стари папки от Outlook към библиотеката „Архивирана електронна поща“, имах списък от девет директории, които имаха по няколко поддиректории, всичките съдържащи по един или повече PST файлове. Изведнъж цялата ми стара електронна поща стана лесно достъпна и ми стана много лесно да търся и намирам стари дискусии и кореспонденции. Разбира се, на повечето потребители ще им е много по-удобно да търсят чрез библиотеки файлове с музика, с документи или различни файлове от Photoshop. Но за мен лично инструментът Libraries ми върши чудесна работа, като ми осигурява контрол над определени видове данни.

Управлявайте вашите библиотеки

Използвайте диалоговия прозорец Library Locations (местоположения в библиотеката), за да правите промени във вашите библиотеки.

 


Съдържание: