Алтернативен поглед на защитата на личната информация
Алтернативен поглед на защитата на личната информация

PCMagazine, Брой 6
Категория: Технологии
Етикети: информация , ИТ технологии , бизнес комуникации
PC MAGAZINE
7.6.2010

Алтернативен поглед на защитата на личната информация

Индустрията на високите технологии иска да се преразгледа един много важен закон

Компаниите Google, Microsoft и AT&T се обединиха в коалиция, за да накарат американския Конгрес да актуализира законите за защита на личната инфор- мация в киберпространството. Според компаниите тези закони вече са порядъчно остарели, като се има предвид бурното развитие на социалните мрежи и на съхранението на данни онлайн.

Гореспоменатата коалиция носи името Digital Due Process Coalition и включва и други компании от индустрията на високите технологии, както и търговски обединения. Тя има за цел да бъдат напра- вени промени на закона Electronic Communications Privacy Act (ECPA – закон за поверителността на електронните комуникации).

Когато американският Конгрес прие закона ECPA през 1986 година, той установи баланс между интересите на потребителя, правоохранителните органи и бизнеса по отношение на достъпа до цифрова информация. „Но напоследък се появява все по-голяма загриженост, че законът вече не подхожда на развитието на високите технологии и на начина, по който хората „включиха“ тези технологии в битието си“, казва Джим Демпси, вицепрезидент по публична политика на Центъра за демокрация и технология (Center for Democracy & Technology (CDT)).

Тъй като все повече хора съхраняват своята ин- формация чрез услуги като Google Docs или споделят лична информация в сайтове като Facebook, законът ECPA вече е демоде. „1986 година е на светлинни години от днешната интернет“, казва Демпси.

Първата цел на коалицията е в закона ECPA да се включи член, постановяващ, че частната информация и комуникация, съхранявана чрез доставчик на ус- луги за интернет като електронна поща, моментални съобщения и хронология на сърфирането, е защи- тена по същия начин както всеки друг физически документ. Освен това коалицията иска този стандарт Алтернативен поглед на защитата на личната информация Индустрията на високите технологии иска да се преразгледа един много важен закон да важи и за информацията за местоположението, съхранявана на мобилни телефони.

„Някои GPS данни са защитени по принцип, но други данни не – казва той. – Съдът още не се е произнесъл по този въпрос.“

Освен това коалицията иска законът ECPA да бъде преразгледан, за да не се позволи на правителството да създаде средства за масово събиране на данни за абонатите. То трябва да може да събира данни само за разследвани лица.

В близко бъдеще коалицията очаква, че сенаторът демократ Патрик Лий, председател на Правната ко- мисия на Сената, ще проведе изслушвания по този проблем. Същото се очаква да направи и правната комисия на Камарата на представителите. Тези из- слушвания се очаква да „подготвят почвата за про- мени в закона ECPA“. Демпси добавя, че индустрията на високите технологии е силно заинтересована от тези законодателни промени, които трябва да имат дългосрочен характер. – Клой Олбънизиъс


Съдържание: