Когато гръм удари...




Когато гръм удари...

PCMagazine, Брой 6
Категория: Хардуер , Захранвания
Етикети: UPS , Offine UPS , токозахранващи устройства
PC MAGAZINE
7.6.2010

Когато гръм удари...

Навлязохме в сезона, в който има най-много гръмотевични бури, което от своя страна води до сривове в електрозахранването и множество неудобства и аварии. Спирането на електрозахранването може да доведе до много проблеми за съвременните компютърни системи, сред които един от най-главните е загубата на данни. Такава загуба може да бъде и доста скъпа, особено ако се отнася до загуба на часове труд, колекцията от семейни снимки и видеоклипове или дори пощата, съхранявана в Outlook.

Внезапното спиране на тока може да бъде съпроводено и от друг негативен ефект – подаването на пренапрежение по мрежата, познато като „токов удар“, представляващо импулс от много високо напрежение, което се получава понякога при гръмотевични бури. Предпазителите, с които е снабдено всяко домакинство и офис, ще сработят, но проблемът е, че те ще изгорят чак когато е преминал високият импулс от високо напрежение, което може да стопи чувствителната електроника на компютъра.

Това важи за мониторите и десктоп компютрите, но в по-малка степен влияе на преносимите лаптоп и нетбук системи, свързани към електрическата мрежа, защото техните батерии служат като балансьор на напрежението и веднага могат да поемат захранването на мобилния компютър при отклонение на подаваното от контакта напрежение.

За да се избегне проблемът с изгарянето на електроника, са създадени множество уреди, наречени протектори за пренапрежение, които работят по различен начин, но не винаги са достатъчно ефективни. Техният проблем е подобен на бушоните – за да сработят, трябва вече да е започнал да минава високият импулс, съответно след преминаването му тяхното активиране вече е малко полезно.

Тук на помощ идват UPS системите, които представляват непрекъсваеми токозахранващи устройства, работещи на принципа на акумулатора. При прекъсване на електрическото захранване, те предоставят резервно захранване за различен период от време – от няколко минути, достатъчни за затварянето на прозорците, запис на документите и изключване на компютъра, до няколко часа пълноценна работа.

Сам по себе си UPS-ът не е панацея. Съществуват различни технологии на UPS устройства, като всяка една от тях има своите предимства и недостатъци и затова е важно да бъде направен правилен избор. Сред най-популярните технологии са Offine UPS, Line-Interactive и Online.

Непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS (Uninterruptible Power Supply)

Общо казано, тези устройства са изградени от батерия и логически блок. Батерията се самозарежда от преносната мрежа, когато няма авария, и доставя електроенергия в случай на появило се прекъсване на електрозахранването. Ролята на логическото устройство е постоянно да следи за появата на прекъсване на електрозахранването и в случай на необходимост да предостави на компютърната система енергия от заредената батерия. Съществуват няколко вида непрекъсваеми източници – Offine, Line-Interactive и Оnline UPS. Ще разгледаме накратко всеки един от тези видове.

Offine UPS са най-елементарните и най-евтини устройства от този тип. Тяхната роля е да следят входното напрежение и докато то е в определени граници, го прехвърлят на защитавания обект (в конкретния случай – компютърната система). В случай на авария (или превишаване на предварително зададените норми на напрежението) енергопотреблението от системата е за сметка на батерията.

Line Interactive са малко по-скъпи от Offine UPS-ите. За сметка на това те имат способността да компенсират незначителните колебания в електропреносната мрежа без необходимост от превключване в авариен режим.

Най-скъпите и най-сложните източници на непрекъсваемо захранване са Online UPS. Те имат способността постоянно да преобразуват входното напрежение, като създават изключително стабилен изход, чиято форма и параметри в нито един момент не зависят от външната среда. При тях компютърната система винаги работи с подадено от UPS устройството захранване, което е филтрирано от флуктуации и не се променя, като по този начин са особено подходящи за захранването на чувствителна електроника. При спиране на електричеството не се извършва превключване на източника на захранване, което при някои UPS системи може да бъде достатъчно, за да рестартира компютъра.

Употребата на Online UPS в началото е била найвече за медицинско оборудване, където всеки срив би могъл да бъде с фатални последици, но технологията позволява да бъдат ползвани и за захранване на домашни и офис компютри. Счита се, че Online UPS са най-добрата технология днес, която макар и по-скъпа от другите, е много по-надеждна.

Съществуват и други типове UPS системи, като „Хибридна топология“ (двойна конверсия при нужда или, иначе казано, хибрид между Offine и Online), Ферорезонатни, DC Power, Rotary и др., но тяхната употреба не е така популярна, а и повечето от тях се опитват да компенсират недостатъци на първите два вида UPS системи – Offine и Line Interactive.

Въпреки че UPS-ът е скъпо устройство, то парите за него не са неоправдани, особено в сезоните с гръмотевични бури. Инвестицията в UPS си заслужава, особено когато хардуерът е скъп и с компютъра се извършват важни задачи, при които загубата на данни също би могла да бъде с катастрофални последици. От всички разгледани технологии най-добрият избор е на Online UPS, който наистина гарантира, че системата ви няма да бъде изгорена от пренапрежение.


Съдържание: