Превърнете iPhone в дистанционно Gear4 Unity Remote
Превърнете iPhone в дистанционно Gear4 Unity Remote

PCMagazine, Брой 4
Категория: Технологии , Електроника
Етикети: iPhone , Gear4 Unity Remote
PC MAGAZINE
18.4.2011

Превърнете iPhone  в дистанционно Gear4 Unity Remote

С помощта на Gear4 UnityRemote можете да превърнете вашия iPhone или iPod Touch в универсално дистанционно управление за всички компоненти на вашата система за домашно кино, управлявани с инфрачервени лъчи. Този малък и прост инфрачервен предавател е поместен в черен цилиндър. Той се управлява с един-единствен черен бутон за захранването и има съединител micro-USB, за актуализация на фърмуера. Всичко останало се управлява с помощта на вашия Touch или iPhone, чрез Bluetooth.

Установяването на Gear4 UnityRemote е лесно. Ако натиснете и задържите бутона на UnityRemote, то навлиза в режим на сдвояване (pairing) за безжична връзка с вашия iPod или iPhone. След това просто изтеглете и инсталирайте безплатното приложение UnityRemote и започнете да го конфигурирате, така че да работи с компонентите на вашата система за домашно кино. Самото устройство трябва да бъде в положение на видимост с тях, но излъчва доста широк лъч, така че можете да го поставяте на различни места. След като устройството бъде поставено на подходящо място, няма нужда да има видимост между него и вашия iPhone или iPod.

При нашите тестове Bluetooth връзката остана силна на разстояние до 6 м, което е повече от достатъчно за повечето системи за домашно кино. Диапазонът на връзка на UnityRemote чрез инфрачервени лъчи бе най-малко 2.5 м, а множеството му предаватели дават възможност да се изпраща сигнал до устройства, намиращи се в различни части на стаята. За съжаление UnityRemote има известно закъснение. То може да изпраща сигнали до всички устройства, до които искате, но има нужда от няколко секунди
повече за управлението им, отколкото ако управлявате всяко устройство поотделно с неговото дистанционно  управление.

Gear4 UnityRemote

Цена 99 USD

Предимства: Просто установяване. Големи възможности за конфигуриране. Няма нужда от пряка видимост между вашия iPhone или iPod Touch и компонентите на вашата система за домашно кино.

Недостатъци: Реагира с известно закъснение на натисканията на бутоните. до които искате, но има нужда от няколко секунди повече за управлението им, отколкото ако управлявате всяко устройство поотделно с неговото дистанционно управление.

Можете да загърбите Gear4 UnityRemote и да се изръсите с около 400 USD за някое дистанционно управление със сензорен екран, като Logitech Harmony 1100. Но за по-малко от 100 USD Gear4 UnityRemote е достъпно, просто, макар и малко бавно решение. – Уил Грийнуолд


Съдържание: