Adobe Photoshop Creative Cloud: Най-хубавият в света фотографски редактор вече е още по-добър
Adobe Photoshop Creative Cloud: Най-хубавият в света фотографски редактор вече е още по-добър

PCMagazine, Брой 11
Категория: Софтуер , Приложен софтуер
Етикети: photoshop , Adobe Photoshop
PC MAGAZINE
12.1.2014

Adobe Photoshop Creative Cloud: Най-хубавият в света фотографски редактор вече е още по-добър
Макар че Adobe Photoshop Creative Cloud (CC) на вид изглеж-да досущ като своя предшественик CS6, той е въоръжен с нови възможности: революционно новият коректор за размазване при движещи се обекти (motion blur corrector) в снимки; по-ефективно повишаване на разделителната способност на изобра-женията (image upscaling); нови инструменти за геометрични коре-кции на снимките и множество инструменти за избор на форми и пътища. Тези, които бяха разтревожени от новия абонаментен модел, предложен от Adobe, могат да спрат да се безпокоят - Photoshop Creative Cloud си заслужава. Абониране и инсталция Тъй като Photoshop Creative Cloud е част от абонаментна система, стига да плащате месечния си абонамент, винаги ще имате най-новата версия в комплект с всички специални инструменти за триизмерни изображения и анализ, които преди се предлагаха само в изданието Extended, което струваше 999 USD. Някои от по-старите потребители на Photoshop се оплакват, че им се налага постоянно да плащат, за да ползват софтуера. Но ако изберете абонаментния модел, ще са ви нужни цели три-четири години, за да изхарчите сумата, която преди бихте платили наведнъж за продукта, а дотогава най-вероятно ще искате вече да правите ъпгрейд.Трябва само да съобразите и да инсталирате Photoshop Creative Cloud на сравнително мощен компютър РС или Mac. Той изисква поне Windows 7 SP1 или Mac OS X 10.7. Нужни ни бяха 20 минути, за да го инсталирам на персонален компютър с Windows 8, с 3,4-гигахерцов четириядрен процесор и 4 GB RAM. Веднага след това получих съобщение, че триизмерното редактиране няма да бъде достъпно заради моята видеокарта и нейния драйвер. Освен това, преди инсталационната програма да ви разре-ши да започнете, трябва да се регистрирате с вашия идентификационен номер в Adobe. Интерфейс Интерфейсът на Photoshop CC е до голяма степен непроменен в сравнение с този на Photoshop CS6. И тук отляво ще намерите всички инструменти, с които сте свикнали, а отдясно – познатите панели, с богат избор на работни пространства (workspaces), подходящи за стандартно редактиране на снимки, работа с триизмерни изображения, с движение, оцветяване, фотография и полиграфия. Новите възможности, които предлага връзката с уеб, означават и че можете да се включите във Photoshop CS6 от различни места и отвсякъде ще виждате направените персонализации на интерфейса. Интерфейсът има и друг полезен аспект - за по-вечето обновени инструменти можете да поставите отметка в полето Use legacy, за да извикате стария инструмент. Добавени се много други малки подо-брения за удобство. Например можете да очертаете път (nudge a path) с клавиша за интервал. Действията ви вече могат да са условни, благодарение на изрази с операторите за условен преход if и then. BEHANCE Behance е социална мрежа за професионалисти творци, която предлага онлайн портфейли и връзки. Тя е включена във всички приложения на Photoshop CC, за да могат творците да публикуват произведенията си за коментар на колеги и клиенти. Потребителите могат вече да публикуват файловете направо от Photoshop чрез един единствен бутон за споделяне, намиращ се долу вляво. От Behance можете да споделяте и обсъждате творби и дори да се свързвате с потенциални и досегашни клиенти и автори на свободна практика. Behance ProSites са онлайн колекции (portfolios) със снимки, които могат да се персонализират. По-требителите могат да ги използват със собствените си уеб адреси. Установих, че интерфейсът на Behance е елегантен, изчистен и включва всички важни социални инструменти. Особено ми хареса това, че той предлага статистически данни за дейността във вашата стра-ница. Освен това можете да експортирате снимки във формата Zoomify, който позволява на потребителите да увеличават детайлите на изображенията в голям формат. При все това очаквах да видя повече опции за споделяне – например вградена връзка с електронна поща и за споделяне във Flickr. Всичко това може да се извършва и чрез приложението за организация на снимки Bridge, част от Photoshop. нови ФотоГрАФСки инСтрУментиНай-интересният нов инструмент на Photoshop CC носи скромното название Camera Shake Reduction (намаляване на ефекта от клатенето на фотоапарата). Той анализира снимката, за да открие пътя на движението на фотоапарата, и след това подрежда изместените пиксели на местата им. Можете да използвате най-доброто предложение на инструмента или да изберете област (или области), където искате да бъде проследен пътят на размазването. Можете да изберете и Blur Trace Bounds (граници на пътя на размазване), Smoothing (изглаждане) и Artifact Suppression (потискане на дефекти). Последните два инструмента ще ви помогнат да постигнете резултат, който изглежда много по-малко „изострен“. Shake Reduction не е панацея – ако обектът просто не е на фокус, той няма да ви помогне. Но определено е по-полезен от инструмента Smart Sharpen. Photoshop Creative Cloud предлага някои нови възможности на Camera Raw, сред които е инструментът за корекция на геометрията Upright, който позволява да оправяте успоредни вертикални и хоризонтални линии. Неговата настройка Auto прави опит да коригира перспектива, но вие можете да изберете подравняване само на вертикални и хоризонтални линии, или да се заемете с перспективата, за да опитате как работят плъзгачите за трансформация на изкривявания тип „възглавница“ и „бъчва“, на вертикалните и хори-зонталните линии, и на формата на изображението. Можете да използвате Camera Raw и като филтър, за да прилагате безбройните й фотографски настройки – за цветната температура, експозицията, геометрията и всичко друго – върху всеки слой на изображението и дори спрямо видео. Нови инструменти за дизайн и рисуване Тъй като екраните с все по-големи разделителни способности стават все по-често срещани, неизбежно ще настъпи момента, когато вашите стари изобра-жения вече няма да са добри. Новият алгоритъм за увеличение на разделителната способност (upsampling algorithm) може да ви спаси живота. Инструментът за повишаване на разделителната способност се появява, когато промените размерите на изображението, под формата на настройка от типа Preserve Details (запа-зи детайлите). Той предлага и опцията Reduce Noise (намаляване на шума), тъй като по-рязкото голямо изображение може да страда от шум. В резултат, получените изображения са много по-ясни отколкото алгоритъма bicubic. Дизайнерите сигурно ще се зарадват и на правоъгъл-ниците със закръглени ръбове и на възможността за избиране на много пътища и форми, когато прилагат ефекти. Новият инструмент Smart Objects извършва неразрушителна трансформация. Вече можете да за-писвате форматирането на шрифт като стилове, които след това може лесно да бъдат приложени спрямо друг текст. Шрифтът вече може да бъде разглеждан по начина, по който се прилага изглаждането на ръбове (anti-aliasing) в уеб браузърите. За уеб дизайнерите Photoshop CC вече генерира CSS код, който създава точно същия визуален ефект, за който е разработен софтуерът. От друга страна, дизайнерите вече могат да импортират цветове от HTML или CSS кода на уеб сайта. Adobe значително е подобрила триизмерните ин-струменти на Photoshop и в резултат е постигнала по-висока производителност и по-реалистично рен-диране на сенките. Новият панел 3D Scene улеснява донякъде използването на инструменти, като обеди-нява много типични функции за триизмерен дизайн. Вече можете да създавате специфични реализации на обекти (instances) и да дублирате триизмерни обекти. Това може да се прилага на редактиранията, които извършвате на обекта майка. Редактиране на видео Можете да прилагате всички настройки за неподвижни изображения от Photoshop спрямо видеоклипове. Photoshop може дори да работи на много писти (multitrack) и да използва ключови кадри (keyframing), използвайки същата система за бързо рендиране, с която работи първокласният видеоредактор Premiere Pro на Adobe. Но има много малко опции за преходи – налице са само всички варианти на затихвания. Всяка видео-писта, която добавяте, се превръща в слой на Photoshop, в който можете да правите от-делни настройки.Имате на разположение и стандартните инстру-менти за редактиране на цифрово видео - свързване, разделяне и изрязване на клипове. Инструментите за редактиране на звук са много малко, но можете да настройвате силата на звука, да го накарате да затихва или да се появява постепенно, или да го заглушите. Файловете с филми се записват във формат PSD, но можете да създавате и такива с кодиране H.264, QuickTime или DPX. Получавате добър набор от разделителни способности, сред които 720p и 1080p HD. Рендирането на HD видеоклип с продължител-ност 1 минута и 26 секунди продължи 3 минути на моя компютър с 2.5-гигахерцов процесор Core i5 и 4 GB RAM. Отвъд простата обработка чрез PHOTOSHOP Съвсем основателно терминът „Photoshop“ стана нарицателен - този софтуер извършва такива неща с изображенията, които граничат с невероятното. С Photoshop CC, Adobe поддържа и издига позицията на тази програма като най-успешен инструмент за редактиране на изображения. Photoshop CC вече притежава мощни нови възможности, като намалява-не на ефекта от клатенето на фотоапарат, подобрено повишаване на разделителната способност към и без това изумителната му колекция от възможности. - МАЙКЪЛ МЪЧМОР
Съдържание: