КОНТО 6 замества безплатно Конто 4 и 5 до края на март 2015 г.
КОНТО 6 замества безплатно Конто 4 и 5 до края на март 2015 г.

PCMagazine, Брой 1
Категория: Софтуер , Приложен софтуер , Бизнес Приложения , Счетоводство
Етикети: бизнес приложения , dWare , счетоводен софтуер , Конто 6
Saga Technology
18.12.2014

КОНТО 6 замества безплатно Конто 4 и 5 до края на март 2015 г.

dWare представи най-новия си програмен продукт за автоматизация на счетоводството КОНТО 6.

Той наследява продукта, който се ползва широко – популярния Конто 5. Всички потребители на Конто 4 и Конто 5 ще получат продукта безплатно като жест към дългогодишното партньорство с компанията. КОНТО 6 ще посрещне потребителите си с много приятни изненади и подобрения.

Конто 6 пристига готов за започване на работа и извеждане на Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Нетекущи (дълготрайни) активи, Дейност на нефинансовите предприятия. Вратичката за настройване според изискванията на потребителите естествено е отворена, както по отношение на сметкоплан, номенклатури, роли, потребители, отчети, счетоводни схеми ...

Много потребители ще си зададат въпроса какво ще стане с данните им. Отговорът е, че прехвърлянето на данните от КОНТО 4 и КОНТО 5 в КОНТО 6 става автоматично в рамките на минути.

Можете още сега да свалите КОНТО 6 от сайта www.dware.bg/downloads/konto 6. За дългогодишните партньори КОНТО 6 ще бъде предоставян напълно безплатно до 31.03.2015 г.

„Нека посрещнем новата 2015 г. с новото КОНТО 6!“, е посланието на dWare.


Съдържание: