Очарователни разпечатки
Очарователни разпечатки

PCMagazine, Брой 8
Категория: Хардуер , Принтери
Етикети: принтери , хардуер
PC MAGAZINE
11.8.2008


Когато търсят да закупят принтер, потребителите са изправени пред безброй варианти на избор. Тук ще направим кратък анализ на вариантите, които имате, за да ви помогнем да намерите вашия идеален модел. М. Дейвид Стоун

Ако е дошло време да си купите нов принтер, подгответе се да бъдете затрупани с информация. Имате зашеметяващ избор на възможности във всичко – от вида на разпечатките (цветни или едноцветни) през технологията (лазерни, мастиленоструйни, с твърдо мастило, със светодиоди, с термично отлагане на мастило (thermal dye) и др.) до избор между принтер с една функция и многофункционално устройство (познат още като многофункционален принтер). Многофункционалните устройства могат да отпечатват, да сканират, да копират, а някои от тях предлагат и други функции, сред които: комбинация от самостоятелно сканиране на документи и изпращането им по електронната поща или като факс; изпращане на файлове от твърдия диск на персоналния компютър като факс и т.н.

Що се отнася до принтерите за офиса, производителите обикновено класифицират моделите им според размера на офиса. За съжаление това разделение не е много адекватно. От значение е не толкова размерът на офиса (или колко хора работят в него), колкото това за какво възнамерявате да използвате принтера, колко ще отпечатвате с него и от какво качество на печат имате нужда.

За да стесним възможностите за избор до най-подходящите принтери с оглед на вашите нужди, тук ще насочим вниманието ви към това как планирате да използвате принтера: у дома, в офиса, по време на път или изключително за снимки.

Един домашен принтер трябва да отпечатва снимки със задоволително високо качество. Същевременно той трябва да отпечатва достатъчно добре документи, съдържащи текст и графика, които да послужат например за домашна работа. Ако принтерът ще се използва в офис, от него се иска преди всичко да отпечатва текст с високо качество. Същевременно той трябва да може да управлява достатъчно добре хартията и да отпечатва достатъчно бързо, за да се справи с голямото количество документи, които вашият офис бълва ежедневно (това количество не е задължително да е обвързано с най-често изтъквания фактор - размера на офиса). В един офис може да има нужда от отпечатване на графика и снимки със сравнително високо качество за рекламни материали, като бюлетини и диплянки. А ако принтерът ще се използва по време на път, той трябва да е лек и освен това да е на батерия. Накрая специализираното и полуспециализирано отпечатване на снимки изисква висококачествен фотографски печат.

Вторият проблем е дали възнамерявате да ползвате принтера персонално или съвместно с други потребители. В повечето случаи един споделен принтер се свързва чрез кабелна мрежа и обикновено е твърде голям, за да се побере на едно бюро заедно с други неща. Така че ще му трябва отделно бюро. Като алтернатива както персоналният, така и споделеният принтер могат да се свързват чрез безжична Wi-Fi мрежа.

Нещо за разходите: дори хора, които имат доста големи познания за компютрите, биха могли да бъдат подведени от цената на консумативите. Лесно е да бъдете шокирани от цената на една касета с тонер за лазерен принтер, ако сте свикнали с цените на касетите с мастило на мастиленоструйните принтери. Една касета с мастила за цветен лазерен принтер от нисък клас струва 100 USD, а пълен комплект с всички цветове е 400 USD (за сравнение една касета с черно или с цветни мастила за мастиленоструен принтер ще ви излезе 50-60 USD). Но вие трябва да сравнявате не цената на една касета, а цената на една отпечатана страница.

Капацитетът на касетките с тонер почти винаги е такъв, че те стигат за около 1000 страници, а при по-скъпите принтери – често пъти за 10 000 страници. Капацитетът на касетите с мастило в повечето случаи стига за няколко стотици страници. Ако използвате касета с тонер, която струва 190 USD и стига за отпечатване на 8000 страници (подобна е например касетата с висок капацитет за Xerox Phaser 6180/N), една отпечатана страница ще ви струва 2.3 цента. С една касета с черно мастило, която струва 23.50 USD, можете да отпечатате 500 страници (такава е например касетата с черно мастило за принтера Brother MFC- 685cw); тоест една отпечатана страница ви струва 4.7 цента. Общо взето, при все че касетите с мастило са по-евтини от тези с тонер, цената на една отпечатана страница при повечето мастиленоструйни принтери е по-висока, отколкото при повечето лазерни.

Дори когато сравняваме мастиленоструйни с мастиленоструйни принтери и лазерни с лазерни, правилото на палеца гласи, че колкото по-евтина е касетата, толкова по-голяма е цената на една отпечатана страница. Това не е универсално вярна истина, но в повечето случаи важи.

Накрая не се вторачвайте твърде много в цената на една отпечатана страница. Това, което има значение на практика, е общата цена на самия принтер плюс цената на всички страници, които ще отпечатате по време на целия му срок на експлоатация. Както разбрахме от нашите предишни прегледи, един евтин мастиленоструен принтер може да се окаже още по-евтин в сравнение с други принтери, ако не отпечатвате много страници. Или пък да се окаже много по-скъп, ако печатате много с него. Същото важи и когато сравняваме цените на мастиленоструйни и лазерни принтери. Кой принтер ще ви излезе по- евтин в крайна сметка зависи от това колко печатате с него.

Зави ли ви се свят? Не се безпокойте. Тук ще направим дисекция на различни принтери, за да ви помогнем да определите най-подходящия с оглед на вашите конкретни нужди от печат.

Мастиленоструйни принтери

Единствено мастиленоструйните принтери покриват всички категории на ползване, които разглеждаме в тази статия. Някои модели са предназначени за домашна употреба, други за офиса. Някои не могат да отпечатват нищо друго освен снимки, други са конструирани, за да печатат, когато сме на път, и затова се продават в комплект с батерии. Повечето мастиленоструйни принтери обаче са предназначени за персонална употреба или най-много като споделено ползвани принтери, с които да се отпечатват по няколко страници на ден. Мнозинството от тези принтери са достатъчно малки, за да се поберат на вашето бюро наред с останалото оборудване. От друга страна, на базата на мастилено-струйната технология се правят все повече и повече принтери, предназначени за големи натоварвания. Такива са напри- мер моделите Edgeline на Hewlett-Packard, които стоят на пода и цените са им петцифрени. Те обаче са до голяма степен изключение. Повечето мастиленоструйни принтери нямат публикуван цикъл на натоварване, а при тези, които имат, цифрите са смешно малки в сравнение със сравнимите лазерни принтери и често пъти възлизат на няколко хиляди страници за целия експлоатационен срок на принтера. Максималният капацитет на подаващата касета на един мастиленоструен принтер е само 100 листа, като при някои модели рядко достига повече от 300 листа.

Почти всеки съвременен мастиленоструен принтер може да отпечатва снимки, които са с почти същото качество, каквото можете да очаквате от един фотографски магазин. В това отношение изключение правят предимно някои от мастиленоструйните принтери, предназначени за офисите, но повечето от тези принтери се справят добре със снимките. Ако извършите внимателен подбор, може би ще намерите всестранни мастиленоструйни принтери, чието качество на печат съперничи на принтерите, предназначени за фотографите професионалисти.

Освен това почти всеки мастиленоструен принтер би ви свършил чудесна работа, когато става дума за отпечатване на графика с достатъчно добро качество както за вътрешно ползване във вашата компания (например за отпечатване на отчети или на презентации от PowerPoint), така и за употреба у дома – например за отпечатване на покани за купони и други празненства. Още веднъж ви напомням: ако направите внимателен избор, можете да постигнете качество на печат, от което ще е доволен всеки график художник.

Ахилесовата пета на мастиленоструйните принтери е качеството на текста. На обикновена хартия мастилото има тенденцията да се просмуква и да прави „мустаци“, а това затруднява мастиленоструйните принтери да отпечатват текст с напълно професионален вид, какъвто е необходим за някои документи, като резюмета или бизнесоферти. Не е изненадващо, че мастиленоструйните принтери, предназначени за офиса, обикновено се представят по- добре при този тест, отколкото моделите за домашна употреба. Но нито един мастиленоструен принтер не може да отпечата текст с толкова резки, изчистени ръбове като който и да било лазерен принтер. Още по-лошо – разпечатките на повечето мастиленоструйни принтери биха се размазали, ако върху тях капне или се разлее вода или ако опитате да използвате маркер.

Мастиленоструйните принтери, пред- назначени за домашна употреба, се разделят на две категории: евтини принтери, чиято цена в повечето случаи е по-ниска от 100 USD за еднофункционалните принтери и 150 USD за многофункционалните устройства; силно специализирани, фотографски принтери с цена 150 USD или повече за еднофункционалните принтери и 300 USD или повече за многофункционалните устройства. Мастиленоструйните принтери от първата ценова категория често включват ограничени възможности, насочени към отпечатване на снимки – например отпечатване директно от цифрови фотоапарати с PictBridge и от карти с памет. Мастиленоструйните принтери от по-скъпата категория са фотографски, и то до такава степен, че можете спокойно да използвате един еднофункционален принтер като „будка за снимки“, а многофункционалния модел – като фотолаборатория. Те обикновено се доставят със сравнително големи LCD екрани за предварителен преглед на снимките. Понякога екраните им дори са чувствителни на докосване, за да можете от тях да подавате команди. Многофунк ционалните фотографски принтери могат и да сканират 35-милиметрови фотографски филми и да отпечатват висококачествени снимки направо от диапозитиви, негативи, снимки на хартия, карти с памет и цифрови фотоапарати. По-рядко срещаните възможности на многофункционалните принтери са: вградено оптическо запаметяващо устройство, за да можете да записвате снимките или за да отпечатвате от диск; възможност за отпечатване на етикети направо на оптическите дискове.

Мастиленоструйните принтери за офиса се изчерпват с няколко еднофункционални модела и многофункционални устройства, конструирани с оглед да понасят сравнително високо натоварване. Сред тях има многофункционални устройства, които, освен че могат да отпечатват, сканират и копират като домашните принтери, притежават и функции, които са полезни за офиса. Обикновено те работят като самостоятелни факсапарати; изпращат факсове направо от твърдия диск на вашия персонален компютър; сканират с лекота документи, като използват клиента за електронна поща на вашия персонален компютър и автоматично добавят сканирания документ като приложен файл към съобщението.

Освен това многофункционалните устройства за офиса притежават и автоматични листоподаващи устройства за улесняване на сканирането, изпращането на факсове и копирането на документи с много страници. Подаващите им касети побират по 200 листа и повече, като често пъти имат и вградени устройства за двустранен печат. Но те много често нямат специализирани възможности за отпечатване на снимки.

Накрая мастиленоструйните принтери са единствените, сред които има модели, специализирани за използване с преносими компютри (ако не се смятат няколко модела принтери с термично отлагане на мастило (thermal-dye), които работят със специална хартия). Освен това многофункционалните мастиленоструйни принтери са специално предназначени да изпълняват двояка роля – у дома и в домашния офис. Мобилните принтери обикновено имат по-малък капацитет на подаващите касети, но с това почти се изчерпват компромисите, които са направили техните конструктори. Те обаче обикновено са по-скъпи от другите мастиленоструйни принтери, като средната им цена е 250 USD.

Многофункционалните принтери с двойно предназначение притежават възможности, специфични за офиса, наред с фотографски функции. Но за да се поддържат ниски цени, при някои модели (не всички) са направени компромиси по отношение на управлението на хартията и на скоростта. Те са идеални, ако имате нужда от един-единствен принтер за дома и за домашния офис, който да притежава и допълнителни функции, като изпращане на факсове, но на който не отпечатвате често по много страници.

Мастиленоструен принтер
Canon Pixma MX850
Цена 279.99 USD
Тъй като се справя с еднаква лекота със задачи за печат в дома и в офиса, Canon Pixma MX850 може да служи като многофункционално устройство за дома, за домашния и за малкия офис.Мастиленоструен принтер
HP Officejet Pro K5400dtn Color Printer
Цена 229.99 USD
Благодарение на скоростта си на печат, която е като на лазерен принтер, на добрите си възможности за управление на хартията и на ниската си цена HP Officejet Pro K5400dtn Color Printer е привлекателен мастиленоструен принтер за бизнеса и за малкия или домашния офис.

 

Мастиленоструен принтер
Epson Stylus NX400
Цена 99 USD
Epson Stylus NX400 отпечатва снимки с великолепен външен вид, текст без просмуквания и „мустаци” и всичко това с изненадващо висока скорост.


 

Фотографски принтери

Повечето принтери, в това число повечето тъй наречени фотографски мастиленоструйни принтери, имат следната обща характеристика: те са предназначени за отпечатване на всичко – текст, графика, снимки. Някои от тях се справят по-добре с един вид печат, а други – с друг, но нито един от тях не е конструиран за определен вид печат. Специализираните или почти специализираните фотографски принтери са различни. Техните конструктори са имали предвид една цел: отпечатване на висококачествени снимки на фотографска хартия.

На теория, тези фотографски принтери могат да използват всякаква технология. На практика единствените две технологии, които (поне засега) предлагат същинско фотографско качество, са мастиленоструйната и с термично отлагане на мастилото (thermal dye; известна още под името „dye-sublimation“ (със сублимация на мастилото)). Принтерите с термично отлагане на мастилото използват топлина за пренос на цветното мастило от пластмасови валове на специална хартия с пластмасово покритие.

Специализираните фотографски принтери – предназначени предимно за домашните потребители, които искат да отпечатват своите снимки с възможно най-малко труд – се забелязват лесно: на практика, не можете да ги използвате за други цели освен за отпечатване на снимки. Хартията за отпечатване с термично отлагане на мастилото прилича напълно на фотохартията, така че е безполезна за отпечатване на стандартни неща. Освен това повечето специализирани фотографски принтери са ограничени до малки формати – с максимален размер на хартията 10 на 15 сантиметра (при все че някои могат да отпечатват и панорамни снимки с размери 10 см на 30 см). За тези, които искат да отпечатват по-големи снимки, някои малкоформатни принтери могат да отпечатват снимки с размери 12 см на 18 см.

Качеството на печат на практически всеки съвременен специализиран фотографски принтер в най-лошия случай съответства на това, което можете да очаквате от местния фотографски магазин, като разходите ви за печат ще са почти същите. Повечето производители продават пакети за печат на снимки, съдържащи мастило и хартия, при които цената на една отпечатана снимка излиза от 25 до 30 цента. Цените на принтерите варират от 100 USD до 250 USD.

Има и трета технология за специализирани фотографски принтери, която наскоро бе представена от компанията ZINK Imaging. ZINK е съкращение от „zero ink“ (нула раз- ход на мастило). При нея във фотохартията се вграждат чисти, чувствителни на топлина кристали на боя. Цветовете се проявяват с помощта на топлина. Първият ZINK принтер – Polaroid PoGo Instant Mobile Printer – сигурно вече ще е на пазара, когато ще четете тази статия. Ще му направя преглед, който може да прочетете в нашия сайт на адрес PCMag.com.

Засега не е ясно колко добро ще е фотографското качество на първите разпечатки с ZINK принтери, но най-голямото им предимство е портативността и възможността моментално да отпечатате снимките, където и да се намирате. Предварителните модели, които съм виждал, се побират в джоб и могат да отпечатват снимки с размери, които им позволяват да се поберат в портмоне (5.08 см на 7.62 см) – например от вашия клетъчен телефон.

Почти специализираните фотографски принтери могат да бъдат определени като разновидност на специализираните, но и те лесно се забелязват. Цените им са от 400 USD нагоре. Предназначени са както за професионални фотографи, така и за най-запалените любители, които искат да отпечатват снимки на стандартна хартия във формат до 33 см на 48 см, а понякога и в по-големи формати, за плакати. Повечето от тези „професионално-потребителски“ модели отпечатват отлично графика на качествена хартия, което означава, че можете да ги използвате за печат на всичко. Но това ще е все едно да използвате скалпел като нож за размазване на масло. Така не само ще захабите фино заточения нож на скалпела, но и кухненският нож би се справил по-добре с тази задача. В случая с почти специализираните фотографски принтери мастилата са разработени да работят най-добре на висококачествена хартия. Употребени на обикновена хартия, в повечето случаи те дават разочароващи резултати, като снимките ще са с убити цветове.

Повечето съвременни мастиленоструйни принтери, най-вече почти специализираните фотографски, отпечатват дълготрайни снимки, които биха запазили качеството си за далеч по-дълъг срок, отколкото познатите снимки на основата на сребърен халогенид. А ако искате да отпечатвате снимки с най-дълъг живот, търсете принтери, които използват мастила на базата на пигменти, които по принцип оцеляват по-дълго от базираните на боя мастила.

Най-често тези принтери печатат с повече на брой цветни мастила, отколкото традиционните четири (синьо-зелен, жълт, пурпурен и черен), като някои използват до 10. Допълнителните цветове, които в някои случаи са оттенъци на сивото, придават на принтера много по-богата цветова гама и улесняват отпечатването на фините оттенъци на човешката кожа, на небето и на други снимки от природата.

Освен това мастилата са проектирани така, че да работят добре с разнообразни хартии. В частност всички производители на принтери продават свой собствен асортимент фини фотохартии, от които можете да направите избор, за да подобрите качеството на изображението. Очаквайте фотографско качество на печат от принтери, които са просто великолепни.

Фотографски принтер
Epson PictureMate Zoom
Цена 199.99 USD
Epson PictureMate Zoom архивира снимките на оптически диск, тъй като притежава вградено DVD/CD-RW устройство и може с висока скорост да отпечатва висококачествени снимки с формат 10 на 15 см.Фотографски принтер
Canon Pixma Pro9500
Цена 849.99 USD
Най-добрият настолен фотографски принтера на Canon - Pixma Pro9500 – използва десет касети с цветни мастила, поради което отпечатва снимките и графиката с изумително качество.Фотографски принтер
HP Photosmart ProB9180 Photo Printer
Цена 699.99 USD
HP Photosmart Pro B9180 Photo Printer отпечатва висококачествени снимки (и графика) с размери до 33 см на 112 см.

 

ОЩЕ В УЕБ За съвет как да купувате монохроматични или цветни лазерни принтери посетете адрес go.pcmag.com/printguide.
Съдържание: