Разширената уеб
Разширената уеб

PCMagazine, Брой 9
Категория: Интернет
Етикети: уеб , домейн , ICANN
PC MAGAZINE
12.9.2008

Разширената уеб

Премахват се ограниченията за наименованията на домейни

Интернет става все по-голяма. През юли тази година Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN, международна неправителствена организация, която отговаря за поддържането на системата от интернет домейни от първо ниво, регистрациите на интернет адреси и регулира всички други аспекти от функционирането и упрвлението на глобалната мрежа) одобри план, който разширява много броя на домейните от най-високо ниво (top-level domains, TLDs), който доскоро беше ограничен до няколко побрани обозначения.

Организацията одобри две основни предложения: първото дава възможност в качеството на домейн от най-високо ниво да се използва практически всяка комбинация от 64 символа. Второто разрешава използването на символи, които не са само от латинската азбука (а например и от кирилицата), за обозначаване на домейни от високо ниво.

И двете предложения ще създадат на практика неограничен брой пермутации на имената на домейните, като pcmag.zd, intel.inside, а не само обозначенията като .com, .org или .gov, които се използват най-често днес. От ICANN научихме, че вече е заявен интерес към домейн .nyc, за град Ню Йорк (от New York City). Новите домейни ще бъдат обозначавани с общото название ccTLDs. При все че все още не е приключил процесът на одобрение на тези мерки, което се очаква да стане в началото на идната година, а новите домейни да станат реалност през второто тримесечие на 2009 г.

„В това отношение има огромен потенциал. Това всъщност е коренно нов начин хората да се самоизявяват в интернет – каза в едно свое изявление Пол Туоми, изпълнителен директор на ICANN. – Става дума за огромно увеличаване на „недвижимата собственост“ в интернет.“

Накрая ICANN одобри правило, ограничаващо „пробното“ използване на име на домейн – практика, която според някои е в нарушение на петдневния „свободен“ период, позволен от ICANN в началото на регистрацията на домейна. Известни са фирми, които купуват домейни на едро, след което провеждат тестове, за да проверят кои от тях ще носят печалби (ако изобщо намерят такива), и след това връщат останалите в очакване да им бъдат възстановени разходите за тях.

Невероятното увеличаване на разнообразието на имената на домейни би имало огромно влияние по най-различни начини. Първо, компаниите биха били принудени да похарчат милиони, за да се защитят срещу „кибер заселници“, т.е. срещу хора, които незаконно ще се възползват от имената на чужди домейни. Нещо повече, според ICANN търговската марка на един уебсайт няма да бъде запазена автоматично. Второ, възникването на повече домейни ще доведе до възникване на своеобразен „квартал на червените фенери“ в интернет, в който ще се отварят домейни като .xxx или .sex, при все че ICANN може да отхвърля определени имена на домейни на основание на това, че не са морални и прилични. – Клой Олбънизиъс


Съдържание: