23.3.2015

 На 15 март 2015 г. се навършиха 20 години от реализирането на първата картова трансакция в система БОРИКА. Тя е извършена на банкомат в клон „Доверие“ на Обединена Българска Банка. На тази дата стартира реалната работа на картовата система БОРИКА.

Историята показва, че в периода 1990–1993 г. са правени ...

15.5.2013
Общото събрание на акционерите на дружеството прие годишните отчети за дейността на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД през изминалата 2012 г. Общите приходи от дейността за 2012 г. са нараснали с 8% спрямо 2011 г., а ръстът на нетната печалба достига почти 10%. Голям принос за това имат платежните системи: БИСЕРА6 ...
20.9.2011
„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД и Equens SE, една от най-големите компании, обработващи плащания в Европа, водеща на пазара на перспективни платежни и картови решения, подписаха двустранно споразумение за обмен на SEPA Credit Transfer (SCT) плащания – схема за трансгранични неспешни плащания между всички 31 страни в единната евро зона SEPA. ...
15.3.2011
Днес официално беше открита новата сграда на Централното управление на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД. Тя се намира на бул. „Цариградско шосе” № 117. Сградата е и основен изчислителен център на фирмата и в нея са поддържат и развиват информационни системи с критическа важност и значение за банковата и финансовата системи ...
23.11.2009
За разпращането на фалшиви имейли от името на "Борика", са сигнализирали нейни клиенти. Поради това картовият оператор предупреждава картодържателите да не предоставят личните си данни при никакви обстоятелства, дори ако данните се изискват чрез сайт, който съдържа логото или наподобява оригиналния сайт на "Борика" или на някоя банка. В имейлите ...