9.7.2010
Xerox наскоро придоби компанията Affiliated Computer Services Inc (ACS), което го направи най-големия доставчик на услуги за управление на документни и бизнес процеси в сферата на здравеопазването. Пациентите, данъкоплатците и здравните институции ще бъдат облагодетелствани от комбинираната експертиза на двете компании, заради подобрения достъп до информация, новите възможности за съкращаване ...
14.1.2010
Според промени в Закона за здравното осигуряване, които са в сила от близо месец, хората с редовни здравни вноски не могат да пътуват в ЕС, ако не са си извадили европейска здравна карта. С нея се удостоверява, че човек си плаща редовно вноските в България и има право на безплатна ...