30.1.2014
Банката СИБАНК ЕАД внедри ERP система за управление на бизнеса, фокусирано върху оперативната дейност на банката. Решението има за цел да осигури навременна и детайла информация за всички активности и процеси, нетипични за традиционната банкова система. Проектът обхваща бек офиса на банката и всички операции, извършвани от централното счетоводство: управление ...
30.1.2014
Компанията за ядрена автоматика ЕнергоСервиз АД внедри бизнес софтуерното решение Antipodes.Cubes. Antipodes.Cubes представлява напълно функционална ERP/CRM система, базирана на визуалния инструмент за моделиране на бизнес процесите Workflow Architect. Решението е напълно интегрирано със системата за управление на качеството в компанията. То е внедрено с интерфейси на български и на английски ...
10.3.2010
ACO Building Elements, българското подразделение на ACO Group, е създадено през 2000г. с основна дейност търговия на системи за повърхностно отводняване, отводняване на сгради и пречистване на отпадни води. В средата на 2009, ACO стартира проект по внедряване на Microsoft Dynamics NAV, като става и една от първите компании у ...