10.1.2002
Компанията TRENDware International, специализираща в производството на мрежови продукти, представи нов 4-портов концентратор TU2-400, снабден с високоскоростния USB 2.0, както и TU2-ET100 USB за Ethernet адаптер. Идеята на новия USB 2.0 се състои основно в увеличаване скоростта на връзката между съответната периферия и компютъра от 12 Mb/s (характерни за USB ...
10.1.2002
За пета поредна година Нewlett-Packard организира своя летен университет, известен като HP Lab. Тазгодишната среща между журналисти и водещи изследователи и учени от лабораториите на мегакомпанията се проведе във Виламура, провинция Алгаве, Португалия. В продължение на 3 дни 120 журналисти от Европа, Африка и Близкия изток имаха възможността да се ...
10.1.2002
Агенцията за следприватизационен контрол - София, бул. “Г.М. Димитров” № 52а, тел. 981-88-81, отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: доставка на компютри, принтери и сървър, съгласно изготвена спецификация. Предложенията се подават в стая 501 (тел. 988-20-11, вътр. 466) в сградата на ...
10.1.2002
“Булгаргаз” - ЕАД, София, бул. Панчо Владигеров 66, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на компютърна техника и софтуер, като предметът включва следните обособени позиции (групи): I група - персонални компютри, принтери, периферни устройства и софтуер; II група - управляващи компютри и сървър. Обявява също така ...
10.1.2002
Системите за електронен документооборот са сред най-популярните ИТ решения в помощ на корпоративното управление и публичната администрация. Те са с ясен икономически ефект - премахват нуждата от копирна техника, чувствително редуцират необходимостта от принтери, консумативи, ремонти и подмяна на отпадналата от употреба техника, слагат край на неоторизирания достъп до документи ...
10.1.2002
НК “Железопътна инфраструктура”, София, обявява процедура чрез открит конкурс за избор на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на компютри, монитори, принтери и външни факс модеми. За информация: тел. 31 40 63 и 932 29 21.
10.1.2002
Медицинският университет - София, Медицински факултет - деканат, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка за покупка на компютърна техника за нуждите на МФ - деканат, София, както следва: персонални компютри - 35 бр.; принтери - 11 бр.; скенери - 4 бр. За информация: тел. 952 10 46.
10.1.2002
От началото на месец септември в България ще бъдат налични новите мастиленоструйни устройства от типа “всичко-в-едно” HP PSC 2110. На практика новият модел на HP допълва най-голямата продуктова линия при принтерите и дигиталните устройства. За сравнително ниската цена от около 270 евро (приблизителна сума от листите на компанията производител) потребителят ...