1.8.2014
Дистрибутивът Oracle Linux 7 е достъпен за зареждане. Linux 7 е операционна платформа с отворен изходен код, предоставяща на клиентите и партньорите възможности, инструменти и функции, които са им необходими за внедряване на иновации, взаимодействие и създаване на решения в традиционни, облачни и виртуални среди. Функционалните възможности на Oracle Linux ...
24.8.2012

Мит 1: Ако приложенията са тясно свързани с конкретен хардуер, то смяната на платформата ще е мащабно начинание.

Истината: Виртуализацията е нещо съвсем различно от смяната на цялата платформа. Тъй като една виртуална машина включва в себе си както операционната система, така и приложението, то една такава стъпка е ...

20.4.2012
Президентът на Република България Росен Плевнелиев откри новия Команден център на Хюлет-Пакард за наблюдение и управление на критични бизнес процеси в София. Центърът е с капацитет от 150 работни места и е втория от този вед в света. Първият е във Филипините. Президентът определи индустрията с информационни и комуникационни технологии ...
24.11.2011

Компаниите стават все по-зависими от различни хардуерни и софтуерни системи, а потенциалните им слабости могат да имат тежки последици за бизнеса. Съществува известна категоризация според това какви биха могли да бъдат последствията от спирането на работата на определени критични системи. Един опростен начин да се различават те е, когато ...

22.10.2010
HP обяви новите си интегрирани решения за опростяване на бизнес критичните процеси и ускоряване на консолидацията на ИТ ресурсите. По този начин компанията цели да осигури на клиентите си възможността за рационализиране на нужните бизнес критични услуги. Новото решение на НР StorageWorks P9500 Disk Array и допълненията към HP-UX портфолиото ...