15.12.2010
Корпорация Xerox ще инвестира 25 милиона щатски долара през следващата година за разширяване на завода за производство на емулсионно-агрегиран (EA) тонер. Разширяването цели да се задоволи нарастващото търсене на тонер, произведен по химичен път, за принтерите и производствените преси на Xerox. Проектът ще увеличи с 50 процента производствения капацитет на ...