10.3.2016

Не е тайна, че ключът към плавните бизнес процеси в днешната дигитална ера е осигуряването на условия от страна на компаниите техните служители да работят максимално бързо и гъвкаво, без значение къде се намират. Това стана възможно благодарение на напредъка на мобилните устройства и бързата интернет връзка, както и развитието ...

27.1.2011
Министерството на комуникациите съобщи тези дни, че до май 2012 г. общо 100 услуги, свързани с издаване на удостоверения и справки, ще бъдат автоматизирани, чиновниците от различните служби ще са свързани онлайн и ще обменят по мрежата документи, за които сега хората сега чакат по гишета. Регистрите за БУЛСТАТ, актовете ...
22.12.2010
Компанията Delhi International Airport (P) Limited (DIAL) работи съвместно с индийското представителство на IBM за създаване на мрежова инфраструктура за колективно ползване в третия корпус на пасажерския терминал (Passenger Terminal Building 3) на международното летище в Делхи. Целта на проекта е да бъдат автоматизирани операциите на терминала и да се ...