17.7.2012

Български научни организации и фирми могат да кандидатстват в последните конкурси по програмите „Информационни и комуникационни технологии” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС, 2007-2013. Общата сума за всички участници е над 855 млн евро. Това стана ясно по време на информационен ден, организиран от Министерство ...

17.5.2012
Докторанти и млади учени от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” получиха официално достъп до онлайн ресурсите на новия проект „Докторантска академия по стопански и управленски науки” по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, част от ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ...
26.7.2011
ИКТ фирмите у нас, университетите и научните институти могат да кандидатстват за над 1.2 млрд.евро финансиране по европейски програми, съобщиха от МТИТС. Осмият конкурс за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към Седма рамкова програма е с бюджет 787 млн. евро. По него се финансират проекти на организации, образували консорциум, от ...
28.12.2010
Международна група учени има за цел да построи симулатор, който да е в състояние да пресъздаде всичко, което се е случило на Земята – от глобалните климатични модели и разпространението на болестите до международните финансови транзакции и автомобилните задръствания, съобщи БиБиСи. Той ще събира данни от милиони източници. Проектът е ...