10.8.2015
Състоя се втората среща между ресорните министерства в областта на телекомуникациите на България, Румъния и Сърбия, по проекта за свързване на националните телекомуникационни мрежи в граничните райони на трите държави. През юни 2015 година бяха създадени управителен и технически съвет за подготовка на тристранния проект. На новата среща бяха представени ...
29.2.2012
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) съобщи, че управлението и активите на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) са й предадени официално от администрацията на Министерски съвет. След последното заключително заседание в присъствието на заместник министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията Валери Борисов комисията, в която ...
17.5.2011
По случай обявения от ITU „Световен ден на телекомуникациите и информационното общество“ днес в “Гранд Хотел София” се провежда Дискусионна кръгла маса: „Националната телекомуникационна инфраструктура - ключов фактор за конкурентоспособност“. Организатори на събитието са Асоциация на комуникационни и информационни специалисти (АКИС), Асоциация „Телекомуникации“ (АСТЕЛ) и Български ИКТ Клъстер. Направен бе ...