27.11.2012
„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” представя Договор № ESF-2116-01-11002 „Повишаване на квалификацията на заетите лица в „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Чрез проекта ще се реализират квалификационни услуги и обучения за заети лица с ...
8.5.2012

Радостта на фирмите, които се класираха за финасиране на внедряване на ERP (Enterprise Resource Planning) системи отстъпи на грижите около предстоящата по-трудна част – да си реализират проектите по такъв начин, че обратно и в пълен размер да си получат инвестираните пари по процедурата „Покриване на международно признати стандарти и ...

4.5.2012
Ивайло Московски, министър на MTITS, бе на работно посещение в Норвегия на 3 и 4 май 2012 г., където договори финансиране на проекти, свързани с електронното управление и иновациите по линия на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и норвежката програма за сътрудничество, икономически растеж и устойчиво развитие. Конкретният размер ...
26.7.2011
ИКТ фирмите у нас, университетите и научните институти могат да кандидатстват за над 1.2 млрд.евро финансиране по европейски програми, съобщиха от МТИТС. Осмият конкурс за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към Седма рамкова програма е с бюджет 787 млн. евро. По него се финансират проекти на организации, образували консорциум, от ...