5.3.2014
2014 година бележи десет години от появата на зловредния софтуер (malware) за мобилни устройства. Всичко започва през 2004 година, когато първия вариант на SymbOS.Cabir е изпратен на специалисти по сигурността. Анализът показва, че този червей атакува Symbian OS, много популярна мобилна операционна система по това време. Заразените телефони търсят близки ...
1.10.2013

Symantec Security Response разпрати информация за хакерска група, наречена от тях Hidden Lynx, която фирмата за информационна сигурност държи изкъсо. През последните няколко години периодично се появяват доклади, описващи действията на групи лица зад различни целенасочени атаки или APT (Advanced Persistent Threats – високоефективни настойчиви заплахи). Екипът на Symantec Security ...

30.11.2012
Symantec съобщи за нов вид мошеническа кампания, осъществяваща се при помощта на популярната услуга Instagram. На потребителите се предлага да се абонират за платено получаване на видео, което всъщност се намира със свободен доступ. Хакерите отдавна се целят в социалните мрежи и тяхната активност е пропорционална на популярността им. Така ...
6.8.2012
Корпорацията Symantec съобщи за унищожаването на най-голямата бот мрежа в днешни дни - Grum. Съвместната работа, координирана от изследователи в областта на сигурността от FireEye и Spamhaus, е позволила да се спре дейността на една от най-големите спам мрежи. Съгласно съобщение на експерти ботът Grum е отговорен за една трета ...
17.9.2011

На съвместен семинар двете световни ИТ компании разясниха пред българските клиенти смисъла на глобалното си партньорство, което влезе в по-дълбока фаза през миналата година. Целите, които си поставят фирмите със сключените между тях глобални споразумения, обхващат създаването на бизнес възможности чрез нови продукти и услуги, предоставяне на допълнителна стойност за ...