10.7.2012

В продължение на много години обещанието ИТ отделите да работят като вътрешен доставчик на ИТ услуги за бизнеса все още не е спазено в най-пълната си степен. Рамки от добри практики като ITIL (Information Technology Infrastructure Library) дадоха импулс на подобно състояние на нещата и промениха манталитета на работа, но ...

16.11.2011
Барбара Узунова-Дримър, която до скоро работеше в Symantec, Полша, прие позицията на маркетинг директор в SES S.A. за региона на Централна и Източна Европа. Барбара ще работи под ръководството на Мартин Кубацки – вицепрезидент и главен регионален мениджър на ASTRA за Централна и Източна Европа. Барбара Узунова-Дримър е специалист по ...
4.11.2011

ИТ директорите непрекъснато са предупреждавани от много облачни ИТ доставчици – възползвайте се от изчисленията в облака (cloud computing) или рискувате да загубите контрол над вашата организация. Или ако данните не са в облака, то компанията скоро ще бъде вън от бизнеса. Те казват още: направете така, че ИТ услугите, ...