12.5.2016

Днес никоя компания не може да си позволи да има проблеми с нейните данни. Но и никоя компания не е застрахована от това данните да бъдат загубени, повредени и дори унищожени. Тогава спасението е в резервните копия – не само надеждно съхранени, но и бързо и лесно достъпни, за да ...

13.12.2011

Защитата на данни и тяхното възстановяване са технологии, които са познати и се използват под някаква форма от голяма част от компаниите, независимо от техния размер. Поради различията в обемите от данни, сложността на ИТ инфраструктурата и наличните средства и специалисти са налице огромни разлики по отношение сложността на решенията ...