24.8.2012

Мит 1: Ако приложенията са тясно свързани с конкретен хардуер, то смяната на платформата ще е мащабно начинание.

Истината: Виртуализацията е нещо съвсем различно от смяната на цялата платформа. Тъй като една виртуална машина включва в себе си както операционната система, така и приложението, то една такава стъпка е ...

9.2.2012
Компанията Novell обяви, че пуска в продажба Novell ZENWorks Application Virtualization 9, който позволява на ИТ персонала в организацията бързо да създава виртуално приложение или намира в библиотеката от ресурси неговата най-подходяща съхранена версия за оперативно разгръщане. Като имат достъп до библиотека от приложения, системните инженери могат да сканират целевото ...