30.1.2014
Компанията за ядрена автоматика ЕнергоСервиз АД внедри бизнес софтуерното решение Antipodes.Cubes. Antipodes.Cubes представлява напълно функционална ERP/CRM система, базирана на визуалния инструмент за моделиране на бизнес процесите Workflow Architect. Решението е напълно интегрирано със системата за управление на качеството в компанията. То е внедрено с интерфейси на български и на английски ...
1.3.2012
Концепция за виртуалната банка на бъдещето – vBank 2 - представи консултантската компания за финансови технологии Сирма Бизнес Консултинг. Тя включва три основни компонента: традиционната Core Banking система, която запазва своите базови функции, Host 2 Host система, която обезпечава денонощното извършване на банкови операции в реално време и подържа актуална ...