15.5.2015
Две групи от служители на Кантек вече бяха обучени за работа с dOS и по-специално с приложението „Контрол и изпълнение на договорите”. Изградената система обхваща дейността по изготвяне и следене на изпълнението на договорите на компанията. Първи със системата ще заработят офисите на Кантек в София, а след това и ...
15.5.2014
В СУ "Св. Климент Охридски" започна поредица лекции, които запознават с философията и инструментариума на dWare OS. Първата лекция изнесоха Дамян Иванов и Диана Димитрова,като представиха философията и инструментариума на dWare OS за изграждане на информационни системи. На лекцията присъстваха преподаватели и студенти от магистърска програма „Електронен бизнес и електронно ...
15.1.2014
Системата dOS-ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, внедрена в УНСС, е дело на софтуерната фирма dWare. Тя обхваща целия документооборот от процеса по обществениte поръчки. Реализирани са 45 етапа, през които преминава една обществена поръчка - от подаване на искането до сключване на самия договор. С тази система ще работят представители от всички звена ...
9.12.2013
В Университета за национално и световно стопанство се прведе Третата международна конференция на приложенията за информационни и комуникационни технологии и статистики в икономиката и образованието с представянето на приложения, работещи в реално време с dWare OS. Конферецията бе открита от Дамян Иванов, управител на компанията за бизнес софтуер dWare. Представените ...
2.12.2013
От 29.11 до 02.12 2013 г. се проведе семинар на софтуерната компания Диуер с Българското национално радио. На семинара бяха разгледани новата функционалност на Бизнес Процесор и новите изисквания и предизвикателства пред отчетността в радиото. Също така бе представено и решение на изискванията на чл. 71 на базата на dWare ...
29.1.2013
Днес беше пусната в пробна експлоатация първата система, реализирана с dWare OS. Системата позволява задължения на гражданите (комунални такси, ток, парно и т.н.) да бъдат плащани на гишетата на Български пощи ЕАД. Системата обхваща на този етап пощенските станции в Пловдивска област. Това е още една реализация на дългогодишната идея ...
12.11.2012
На 10 ноември 2012 г. се навършиха 23 години от основаването на dWare. Фирмата посрещна този юбилей с най-новият си, уникален по своя замисъл и реализация програмен продукт dWare OS – бизнес операционна среда. Продуктът е реализиран около събитиен модел за отразяване на бизнес действителността, като предлага и още много ...
2.10.2012
Българската компания за бизнес софтуер dWare разработи нов програмен продукт - dWare OS (бизнес операционна среда). Новата среда на dWare е синтез на повече от 35 години работа и опит в областта на изграждане на информационни системи за бизнеса и представлява удобен инструментариум, с който бързо и лесно се моделират, ...