8.7.2013
В САЩ започват продажбите на Smart часовниците Pebbl, които събраха чрез краудфъндинг (групово финансиране) $10 милиона за започване на производството. Те ще се предлагат в мрежата за електроника Best Buy. До пускането им с предимство ще бъдат предлагани на спонсорите на проекта, вложили в него пари, както и на хора, ...