10.3.2014

Излеза новата версия на официалния клиент на услугата Evernote за Android. Приложението ви позволява да си водите бележки, дневник, да съставяте списъци, да записвате гласови бележки и т.н. Услугата предлага много полезни функции, включително синхронизация на бележки на всички ваши компютри и устройства, изпращане на бележки чрез електронна поща, публикуване ...