18.12.2014

dWare представи най-новия си програмен продукт за автоматизация на счетоводството КОНТО 6. Той наследява продукта, който се ползва широко – популярния Конто 5.

Всички потребители на Конто 4 и Конто 5 ще получат продукта безплатно като жест към дългогодишното партньорство с компанията.

КОНТО 6 ще посрещне потребителите си ...