20.5.2016
Международният лидер в дигиталните услуги Atos, представи шестото издание на своя независим доклад за технологичните тенденции на пазара. Ascent Look Out събира на едно място наблюденията на над 200 експерти от различни географски области и индустрии, и предвижда еволюцията на бизнеса в дигиталната ера. Докладът прави задълбочен анализ на потребностите ...