16.10.2009
Вече е факт уеб базираният интерфейс за публикуване на съдебните актове. Сега това ще става директно от системите за управление на делата на едно централно място с възможност за едновременен преглед на практиката на съдилищата по различни видове дела. Разширеното търсене дава възможност за намиране на съдебни актове по ключова ...
28.7.2009
При наличие на технологична възможност съдебните органи ще допускат извършването на всякакви процесуални действия под електронна форма. Нормативно това ще бъде уредено с промени само в Закона за съдебната власт (ЗСС), а не във всички процесуални закони, коментира д-р Георги Димитров от фондация “Право в интернет” по време на кръгла ...
24.6.2009
Създаване на интегрирана информационна система, в която всеки магистрат ще има електронно досие, е заложено в проект по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) на Висшия съдебен съвет (ВСС). В нея ще бъдат отбелязвани всички атестации, повишения, както и евентуалните дисциплинарни и наказателни производства срещу всеки магистрат. “Това ще позволи по-голяма ...
25.5.2009
Aнализ на действащата нормативна уредба и на специфичните нужди и изисквания на съдебната система във връзка с прилагането на електронния документ и електронния подпис в нейната дейност бе направен по време на кръгла маса с представители на Висшия съдебен съвет. Дебатът бе по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. ...
21.4.2009

Ваню Кръстев

Висшият съдебен съвет (ВСС), използвайки Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК), изготви проект на стойност 2 013 470 лева, с който да обнови информационните системи на органите на съдебната власт.


Първият проблем за решаване е, че в момента системите в съдилищата не могат ...

5.1.2009

София бе домакин на международна конференция по въпросите на киберсигурността в Европа и страните от ОНД, откъдето дойде и новината, че скоро България ще има своя национална стратегия за киберзащита.

Организатори на форума по киберсигурност бяха Международният съюз по далекосъобщения (ITU) и Европейската агенция за информационна и ...

15.12.2008

Какво се случва с една от най-мащабните информационни системи в страната?

Променлив е успехът от внедряването на различни информационни системи, било то в бизнеса, държавния или обществения сектор. Разбираемо е – това са сложни продукти и хората, които се занимават с тях, трябва да имат нужните интелектуални ...

16.9.2008

Българският хелзински комитет изрази опасенията си около спирането на “Опасните новини”.

В една демократична държава службите за сигурност няма какво да правят във и около средствата за масова информация. Идеята за премахване анонимността на интернет сайтовете в България е опит за установяване на нова форма на цензура ...

« Предишна12Следваща »