9.8.2010
Българските компании Селматик и Балкан Сървисис завършиха проект по интеграция на ERP системата Atlantis ERP с POS продукта на Селматик - Инфоплюс. Проектът е осъществен за нуждите на търговската мрежа на Multirama и от 1 юли решението работи във всички магазини в страната. Инсталираната в компанията ERP система вече комуникира ...
21.7.2010

Българската консултантска компания Балкан Сървисис завърши Business Intelligence проект в технологичната търговска верига Multirama. В рамките на проекта са внедрени 15 лиценза на BI решението QlikView и е осъществена интеграция с работещата при клиента ERP (Enterprise Resource Planning) система Atlantis, също внедрена от Балкан Сървисис. Екипът на консултантската ...

13.7.2010
Новата версия на Infor ERP SyteLine съдържа над 80 подобрени, потребителски ориентирани форми. След анализ на предложения, изпратени от клиентите на SyteLine, системата е подобрена като са добавени бутони, които подобряват навигацията, реорганизирани са форми, за да се подобри използваемостта, изнесена е повече информация в таблиците и са добавени допълнителни ...
6.7.2010

Развитието на българския пазар на мобилни услуги като че ли все още не може да излезе от своята първоначална фаза, що се отнася до бизнес и публичните сектори. За разлика от тях днес обикновените потребители вече могат да ползват много по-голям обхват от мобилни услуги под формата на приложения към ...

6.7.2010
Фронтстеп България участва в проект по внедряване на Infor ERP в най-големия производител на опаковки в света - Floeter Flexibles. Внедряването на Infor ERP SyteLine 8.01.10 започва през втората половина на 2009 г., като проектът се ръководи от холандски партньор на Infor Inc., а през есента към него се присъединява ...
2.7.2010
Floeter Flexibles избира да внедри най-новата версия на Infor ERP SyteLine - 8.01.10, в продължение на политиката на Ampack/Floeter Group, която използва SyteLine като корпоративна ERP система във всичките си подразделения. Внедряването е допълнено с модули SyteLine Dock Track, Labour Track, Data Collection и др., с които да планира ресурси ...
17.6.2010

Българската консултантска компания Балкан Сървисис е реализирала печалба преди облагане с данъци в размер на 119 000 лв. за 2009 г., което представлява увеличение от 30,8% или 28 хил. лв. спрямо 2008 г. Нетната печалба на компанията възлиза на 103 хил. лв. и е нарастнала с 21 хил. лв. ...

10.6.2010

Географските информационни системи (ГИС) са средство за вземане на управленски решения посредством процедури, предназначени за намиране, управление, манипулация, анализ, моделиране и представяне на геопространствена информация. Тъй като всичко около нас притежава пространствени измерения, които често са в някакви взаимовръзки и закономерности, ГИС технологиите могат да намират изключително широк кръг приложение. ...