Service Transition
20.9.2011

Владимир Кънчев

ISO/IEC 20000 е първият световен стандарт за IT Service Management. Той описва интегриран набор процеси в ИТ, чиято цел е ефективната доставка на услуги за бизнес потребители и клиенти на организациите. Първата версия на стандарта бе публикувана през 2005 година. Този стандарт, де факто, наследи ...

14.9.2011

Владимир Кънчев

Като начало трябва да споменем, че има разлика в използваните имена на официалната версия на ITIL v.3 (Information Technology Infrastructure Library), която излезе през лятото на 2007 година и настоящата версия, която се явява нейна модификация. В процеса на обновяването се разглеждаха различни версии на името, като ...

27.2.2008
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) е разработен през 80-те години на миналия век от Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA), сега Office of Government Commerce (OGC). ITIL включва в себе си най-добри практики в областта на управлението на процесите в ИТ. Той придобива голяма популярност в Европа, преди да придобие популярност в САЩ и Япония през последните 5-6 години.