28.5.2013
HP и SAP AG представиха редица нововъведения към съвместната инициатива с кодово име „Проект Кракен“ за по-добри резултати при бизнес процесите и за намаляване на рисковете при потребителите. По време на SAPPHIRE NOW, проведен през май в Орландо, САЩ, бе направена за първи път демонстрация на тестовата система, изградена от ...
15.9.2011

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management – CRM) се състоят както от аналитични, така оперативни компоненти, чиято цел недвусмислено е да увеличават цялостната рентабилност на клиентската база. Въпреки че вероятно са „на върха на хранителната верига”, бизнес процесите, свързани с клиентите, далеч не са нито единствените, ...

1.4.2009
Икономическата криза показа колко преплетени са световните икономики. Увеличиха се и исканията компаниите да повишат производителността си. Откриването на нови начини за увеличаване или поддържане на пазарния дял и създаването на нови възможности за печалба представляват допълнителни предизвикателства пред компаниите, които искат да покрият очакванията и да удовлетворят желанията на ...
27.3.2009
Системи, автоматизиращи процесите и услугите във финансовия сектор и конкретни работещи софтуерни решения бяха представени на специализирания семинар на тема: "Информационни технологии в услуга на финансовия сектор", организиран от ТехноЛогика. Специалистите от компанията споделиха добри практики, вследствие на дългогодишния си опит при разработката на системи за финансовия сектор и представиха ...
28.2.2008
Милко Типографов е работил като ръководител проекти и консултант в областта на Информационните технологии и ERP решенията. Сертифициран специалист за внедряване на ERP решението Microsoft Dynamics Nav (Navision). В момента е консултант към PIAS Credere Ltd. - партньор на Microsoft за разпространение и внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics Nav (Navision ).
22.11.2007
Списък на поглъщанията на BI пазара през последните годин без претенции за изчерпателност:
21.5.2007
Интеграция на отчетност, анализ и мониторинг на всички бази данни в реално време предлага новата платформа за BI на MicroStrategy. Тя е част от иновативния клас решения, разработка на компанията Dynamic Enterprise Dashboards. "Този тип BI системи нямат аналог в световния софтуер. Те не само съчетават необходимата функционалност, но предлагат ...
16.10.2006
През последните няколко години BI производителите се отдръпнаха от традиционния BI и се разпределиха в две основни направления – BPM (Business Performance Management – управление на бизнес производителността) и OBI (Оperational Business Intelligence – операционна бизнес интелигентност). Въпреки че има фактори, които разграничават двете направления, много производители промениха с времето ...
« Предишна12Следваща »