1.10.2009
След успешната информационна кампания на СИБС от април до юни под надслов "Сериозният бизнес работи с лицензиран софтуер... А вие?", сдружението реши да възобнови инициативата и през есента. Анализът на резултатите от кампанията показаха недвусмислено необходимостта от широко информиране на бизнеса и обществеността относно ползите от въвеждането на система за ...
29.9.2009

Какви са заплахите за сигурността на специализираните приложения и как да оценяваме доколко те са защитени?

Много организации работят не само с готов или комерсиален софтуер, но и с приложения, създадени специално за конкретната дейност. Те са разработени или от собствен екип, или по поръчка. Тяхната специфика обаче ...

29.9.2009

Имате ли усещането, че светът на идентичността се е бетонирал с едни същи стари продукти, а темпът на иновации е почти замръзнал. От години се говори за силна автентикация, директорийни услуги, обезпечаване, управление на уеб достъпа и федеративност, но има ли по принцип нещо ново.

В действителност има много ...

26.9.2009
На Intel Developer Forum в Сан Франциско висшите мениджъри на Intel Corporation Ерик Ким и Джъстин Ратнър представиха това, което се прави и е необходимо да се направи, за да може интернет да се слее с ефирните мрежи. Те представиха възможностите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, за ...
25.9.2009
Със 79% се е увеличил интернет трафикът в световен мащаб за първата половина на 2009-а по данни на изследователската компания Telegeography. Въпреки тежката икономическа ситуация обемът данни, предавани през световната мрежа, не само е нараснал, но и е надминал този от миналата година – 61 на сто. Според изследователи за ...
25.9.2009
Фабио Коласанти, ръководител дирекции Информационно общество и медии на ЕК, бе на тридневно посещение в България във връзка с подготовката на 15-я доклад за състоянието на електронните съобщения в Европейския съюз. Според Коласанти в момента се прави много за ИКТ в България и това е добре, защото те са изключително ...
25.9.2009

Луис Касадо, маркетинг директор „Предприятия”, „Решения за печат” (IPG) в HP, изследва влиянието на цвета и прави заключението, че приложението на цветове за днешната бизнес среда е по-важно от всякога.

Заключенията на Касадо са, че употребата на цвят не е въпрос само на естетическо възприятие. Той може ...

25.9.2009

Европейската комисия прие насоки относно държавното финансиране на проекти за широколентов достъп в райони, в които частните оператори не искат да инвестират. Целта е държавите-членки да ускорят изграждането на широколентови мрежи при ясно очертана рамка за всички заинтересовани страни. Разгръщането на обикновени широколентови мрежи, както и на мрежи за достъп ...