10.1.2002
IBM, един от най-големите доставчици на услуги, насочени в помощ на компаниите при инсталиране и пускане на компютърни системи, обяви, че купува консултантското подразделение на PricewaterhouseCoopers за сумата от 3,5 милиарда долара. Сделката подлежи на регулаторни одобрения, но управителните тела на двете компании вече са дали своето съгласие. Очакванията са ...
10.1.2002
През лятото на тази година групата Siemens Information and Communication Mobile (известна като IC Mobile) прибави към фирменото портфолио услуги в областта на мобилните данни и опцията за залагане на живо. Сервизът се нарича M.traction Gambling и позволява на телекомуникационните доставчици да предлагат на своите абонати платформи за мобилни залагания ...
10.1.2002
Кога е приемливо да се толерира значително сателитно забавяне при телефонен разговор на голямо разстояние? Отговор: когато няма на разположение наземна алтернатива. Иначе казано, ето защо в момента Intelsat тества VоIP (voice-over-IP) gateway устройства за клиенти от средите на телекомуникационните оператори с цел да им даде възможност да интегрират глас ...
10.1.2002
В последните дни на август представители на Caldera International оповестиха, че след като е получило одобрението на събранието на акционерите, ръководството на компанията е взело решение за нейното прекръстване на SCO Group - промяна, дължаща се на стремежа на предприятието да се възползва в максимална степен от значителната популярност на ...
10.1.2002
В началото на месеца Intel представи два оптични мрежови продукта, способни в своята цялост, според компанията, да редуцират разходите по разширяване обхвата на Metropolitan Area Networks (MAN) и да повишат техния капацитет. Новото решение се състои от два прибора - осемканалния настройващ се DWDM оптичен трансийвър Intel TXN13500 и процесора ...
10.1.2002
След промените в някои детайли на лицензионната си стратегия от 1 август, в началото на септември Novell осъществи под формата на ценова актуализация още една крачка по посока посрещане специфичните изисквания на различните групи свои потребители. Програмата касае пазарните стойности на предлаганите от американската компания софтуерни продукти и според представители ...
10.1.2002
На фронта на започналата през лятото юридическа война срещу Verizon, подета от Американската асоциация на звукозаписната индустрия (Recording Industry Association of America или RIAA), за чието начало и предистория в. PC Week BG ви информира в бр. 34, има нещо ново, и това ново далеч не е в полза на ...
10.1.2002
Г-жо Цанкова, какви са основните функции на ПП КОНТО MS? КОНТО MS автоматизира всички дейности на една фирма - договаряне с доставчици и клиенти, заявки за доставка към чуждестранни и местни доставчици, доставки от внос, от страната, стокови разписки, продажби на дребно, на едро, експортни фактури, поръчки от клиенти, проформа ...