20.7.2009

Капсулира ли се обменът на данни между четирите доминиращи деловодни софтуера в съдилищата и няма ли когато те започнат да “си говорят” един с друг, да се изолират от една по-цялостна и интегрирана съдебна система, включваща прокуратурата, следствието и т.н.? Доколко четирите различни информационни продукта едновременно ще успяват да се ...

21.4.2009

Ваню Кръстев

Висшият съдебен съвет (ВСС), използвайки Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК), изготви проект на стойност 2 013 470 лева, с който да обнови информационните системи на органите на съдебната власт.


Първият проблем за решаване е, че в момента системите в съдилищата не могат ...

7.3.2008
Румънската компания ще работи с Латона БГ по усвояване на структурните фондове
29.2.2008
SIVECO Romania обяви придобиването на българската компания Латона. Тази инвестиция е резултат от тясното сътрудничество между двете компании, стартирало през 2003 г., вследствие на което сега българската компания става част от SIVECO Romania.
7.8.2006
IBM заема първите места във всички мидълуеър сегменти за изминалите месеци на 2006 г. За 2005-а компанията е постигнала ръст в този пазарен сегмент от 4,2 %, за 2006 се очаква този показател да е 4,7 %, а за 2007 г. прогнозите сочат 5,5 на сто увеличение. Това заяви Илзе ...