19.6.2015
На 22.06.2015 г. от 10.30 часа в сградата на МТИТС ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“. Дейностите са част от проект „Развитие на административното ...
18.2.2015
Първите петдесет държавни служители, които отговарят за информационните системи в министерствата, започнаха обучението си по проекта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със ...
18.2.2013
“Базата на електронното управление е създадена за по-малко от година с работата по два проекта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са финансирани от Оперативна програма “Административен капацитет” - заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на коференция в комплексa Боровец. На ...
7.2.2013
Днес представиха проекта на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) за предоставяне на електронни услуги. Потребителите на услугите на ГВА ще спестят общо за година над 60 000 лв, според министър Ивайло Московски. „Електронното подаване на заявления за услуги на Гражданска въздухоплавателна администрация би спестило на гражданите над 52 ...
4.12.2012
След пътните магистрали идва ред на дигиталните, каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на Седмата годишна среща на правителството с бизнеса. Той се включи в дискусионния панел „Новите пари от Европа – накъде след магистралите”. Осигуряването на финансов ресурс е основното предизвикателство пред електронното ...
21.9.2012
По време на регионалната конференция „Дигиталният дневен ред на Европа: Реалност или все още предизвикателство” в София се срещнаха представители на бизнеса и гражданското общество и група европейски и национални ръководители. Специален гост на събитието беше Европейският комисар, отговарящ за Дигиталния дневен ред на Европа и вицепрезидент на Европейската комисия ...
29.8.2012
Договорите с изпълнителите на дейностите в търга за „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” бяха подписане днес от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Те са за изпънение на проект на стойност почти 12 милиона лева и се финансира ...
19.7.2012

Офертите на участващи в търга „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” са отворени и са обявени резултатите от оценката на допуснатите технически предложения. В комплексната оценка показателят „Техническа оценка” е с относителна тежест 70, а показателят ”Финансова оценка” - 30.

Компаниите ...

« Предишна12345678910 ... 1011Следваща »