15.11.2012
На общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите в България (АБК) бе гласувана промяна в броя и състава на Управителния и Контролен съвет на Асоциацията. Господин Петър Статев, председател на ИКТ Клъстер единодушно бе избран за председател на Управителния съвет на АБК. Господин Петър Белев от Български клъстер телекомуникации е ...
4.7.2012
В София се проведе кръгла маса, на която държавната фирма, предмет на дългогодишни раздори в ИТ сектора у нас - Информационно Обслужване, постави за обсъждане пред представителите на водещите бизнес и ИКТ организации международния опит при въвеждането на единен системен интегратор (ЕСИ). Те бяха запознати с опита на Австрия от ...
23.3.2012
На поредна среща тези дни смесената група от представители на БАИТ, БАСКОМ и други организации от ИКТ бранша изработи общо становище на ИКТ бизнеса по Проектозакона за предучилищното и училищното образование. Финалният вариант на становището бе обсъден и редактиран от работната група на ИКТ асоциациите по образованието. Предстои да бъдат ...
17.5.2011
По случай обявения от ITU „Световен ден на телекомуникациите и информационното общество“ днес в “Гранд Хотел София” се провежда Дискусионна кръгла маса: „Националната телекомуникационна инфраструктура - ключов фактор за конкурентоспособност“. Организатори на събитието са Асоциация на комуникационни и информационни специалисти (АКИС), Асоциация „Телекомуникации“ (АСТЕЛ) и Български ИКТ Клъстер. Направен бе ...
17.2.2011
Днес стартира семинара Дни на микроелектрониката и вградените комютърни системи в Югоизточна Европа (Иновации и конкурентоспособност), организираб от Фондация „ИКТ Клъстер“ със съдействието на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Фондация “За Нов Български Университет“ . Събитието се провежда в рамката на проекта I3E, финансиран по оператишна програма „Югоизточна Европа“. ...
3.2.2011
В медиите бе получено Становище на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), ИКТ Клъстер и Българската уеб асоциация по приетата от Министерския съвет "Обща стратегия за електронно управление в Република България 2010-2015". То е изпратено до министрите Александър Цветков, Симеон Дянков, Томислав Дончев, Трайчо ...
15.10.2010
Българска асоциация по информационни технологии – БАИТ, Българска асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ, Българска уеб асоциация - БУА и Българският ИКТ Клъстер свикват пресконференция на 20 октомври в Прес клуба на БТА относно проекто-стратегията за BAIT електронно управление и планирането на държавния бюджет за 2011 г. На пресконференцията ще ...
23.7.2010
Най-големите български браншови организации в сферата на ИКТ – БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българската уеб асоциация, изразиха обединената позиция относно публикувания за обществено обсъждане проект на Стратегия за електронно управление на Република България 2010-2015 г. Конструктивното становище на бизнеса цели подобрение на проекта за стратегия и подпомагане изграждането на ...
« Предишна12345Следваща »