3.12.2013
Непредставително проучване на Българската стопанска камара, реализирано по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence), показва, че работодателите правят компромиси с изискваната за квалификация при назначаването на кадри в проучените области – ИТ, инженери и икономисти. 40% от ...
25.6.2013
Получихме позицията на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната, в която се казва: Българската стопанска камара и нейните членове са силно обезпокоени от предизвикателствата, които се очертават пред икономиката в настоящата обществено-политическа ситуация. Безспорно, основен фактор в страната в момента е гражданското общество и ние, ...
24.6.2013
Още тази есен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) се предвижда да се въведе тестово Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК), разработена от Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара (БСК) по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Тази договорка е част от ...
15.11.2012
Предложения за разширяване на възможностите за защита на търговските дружества в качеството им на крайни потребители на телекомуникационни услуги, внесе БСК по повод обсъждания в Народното събрание проек на ЗИД на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). В писмо до председателите на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и ...
4.7.2012
В София се проведе кръгла маса, на която държавната фирма, предмет на дългогодишни раздори в ИТ сектора у нас - Информационно Обслужване, постави за обсъждане пред представителите на водещите бизнес и ИКТ организации международния опит при въвеждането на единен системен интегратор (ЕСИ). Те бяха запознати с опита на Австрия от ...
27.6.2012
Българската стопанска камара и КНСБ проведоха двустранна координационна среща, на която бяха набелязани съвместни действия по проектите на социалните партньори, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Българската стопанска камара изпълнява проект за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони. КНСБ изпълнява проект ...
13.6.2012
БСК представи вчера първите резултати от разработената онлайн платформа за е-обучение. Тя е разработена в рамките на проекта BIOeNET (Мрежа на бизнес организациите за е-обучение). БСК участва в проекта заедно с партньори от Великобритания, Швеция, Румъния, Испания, Италия, Словения, Литва и България. Представителят на Виртех ООД Веселин Спиридонов представи платформата ...
18.4.2012
Българската стопанска камара е силно обезпокоена от актуалното състояние и развитието на икономиката през първото тримесечие на 2012 г. и, по-конкретно – от нивото на някои основни макроикономически показатели. Вътрешното потребление, което формира 76% от БВП, измерено чрез продажбите на дребно, през януари и февруари 2012 г., на годишна база ...
« Предишна12345678910 ... 1011Следваща »