10.2.2003
Тези технологии все още са много далеч от домовете ни, но напоследък все по-често са обект на обсъждания от изследователите на ИТ пазара и някой ден може да станат по- важни от микропроцесора или мишката. Аналитиците определиха девет технологии, поддържани от университетите и големите лаборатории в САЩ, като важни и ...
10.1.2003
Ericsson продължава да стеснява максимално фокуса си на световния ИТ пазар и недвусмислено подчертава желанието си да засили основния си бизнес по доставката на системи и услуги в областта на телекомуникациите. За целта компанията подписа споразумение, според което продава своите бизнес операции с оптоелектроника на Northlight Optronics. Според сделката 48 ...
10.1.2003
Предстои стартът на финансирания от Координационното бюро за техническо сътрудничество (GTZ) проект “Насърчаване на ИТ бранша” за 2003 г. Стратегически партньор в него е БАИТ, като са включени също БАСКОМ и БСК. Консултант по проекта е GOPA Consultants, a тенденцията е в него да се интегрират както правителството, на което ...
10.1.2003
В момента нито мобилните оператори, нито производителите на телефонни устройства са съвсем сигурни какво може да “отпуши” пазарите за телефони и услуги от второ и трето поколение и да осигури гладко и бързо преминаване от едните към другите. Някои от мобилните оператори все още не успяват да разгърнат дори своите ...
10.1.2003
Кризата на световния ИТ пазар без съмнение се отразява и на българската софтуерна индустрия. Независимо от това малкият, но компактен софтуерен сегмент си остава един от най-жизнеспособните компоненти на промишлеността към настоящия момент. Този факт съвсем не е случаен - софтуерната индустрия в България има сериозни традиции и близо 30-годишен ...
10.1.2003
Прогнозите на световните анализаторски къщи сочат, че глобалният ИТ пазар ще изживее тази година като преходна към действителното стабилизиране и растеж през 2004. Въпреки неоптимистичните резултати от последните години нов доклад показва, че през 2003 специално пазарът в Централна и Източна Европа ще нарасне с 9,25 процента и ще достигне ...
10.1.2003
Всички прогнози са за развитие на ИТ пазара в Източна Европа - нашата фирма има договорни отношения със SOLYTRON от миналата година и все още сме в началото на бизнеса, но очакваме да намерим добър прием на българския пазар - каза Анна Форсберг, регионален мениджър на Axis. Тя бе един ...
10.1.2003
Г-н Тодоров, каква е равносметката за Kontrax след 11 години активна работа на българския ИТ пазар?
Kontrax измина дълъг път и се разви от малък локален офис на унгарска фирма до водещ системен интегратор. С годините портфолиото на фирмата се обогати, като изцяло следвахме тенденциите на ИТ пазара. До 1997 ...