15.1.2014
Системата dOS-ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, внедрена в УНСС, е дело на софтуерната фирма dWare. Тя обхваща целия документооборот от процеса по обществениte поръчки. Реализирани са 45 етапа, през които преминава една обществена поръчка - от подаване на искането до сключване на самия договор. С тази система ще работят представители от всички звена ...
4.10.2012
Днес в 17.00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, зала 5, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в търга за информационна кампания за прехода към цифрова ефирна телевизия. Комисията за оценка на предложенията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ...
30.5.2012

Както по-рано днес съобщихме министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа договорите с четири фирми и консорциуми, спечелили лотове в най-големия търг за изграждане на електронно правителство у нас. Проектът е наречен „Развитие на административното обслужване по електронен път” и бюджетът му е 18 милиона лева. Той ...

18.4.2012

Днес отвориха офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския ...

29.2.2012

В становището се казва: „Във връзка с разпространена в медиите неточна информация и неверни факти, свързани с дейността на СИЕНСИС АД, сме длъжни официално да заявим следното:

СИЕНСИС АД не е участвала в обществена поръчка „Провеждане на рекламна кампания в интернет сред съответните целеви аудитории”, възложител: Министерство ...

23.2.2012
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) обяви обществена поръчка за изпълнение на основните дейности по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен ...
16.1.2012

Петнадесет фирми и консорциуми от 62 закупили тръжната документация са подали оферти за участие в най-големия търг, свързан с ускореното изграждане на електронното правителство у нас. Документите за участие бяха отворени днес в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Процедурата стартира на 10 ноември 2011 ...

8.7.2010
До медиите е разпространена позиция на БАИТ относно промените на ЗОП, гласувани от Народното събрание на 24.06.2010 г. В нея се казва: 1. Промяна на реда на обжалване с цел удовлетворяване изискванията на европейска директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 11.12.2007 г. за изменение на ...
« Предишна12345678910 ... 1314Следваща »