6.6.2012
На съвмвстен семинар Л-Клас и Оракъл България под наименованието „ERP, MES, MOM – технологии за управление и анализ на бизнеса в промишлени предприятия с дискретно производство” представиха най-новите направления в управлението на промишлени предприятия, както и продукти на Oracle в тази област. Сред основните теми бяха подходите и средствата за ...
9.6.2008
Семинар на Saga Technology и ДАИТС събра специалисти в областта на бизнес приложенията
29.4.2008

Недялко Тодоров е завършил Одеския политехнически институт през 1974 година. Започва работа в сектора на проф. Петър Бърнев в Института по математика и механика на БАН. През 1979 г. защитава дисертация по теория на информацията, посветена на методите за количествена оценка на семантическата и прагматическа информация. Кариерата му продължава ...