9.11.2010
Компанията L-Class с подкрепата на Oracle Bulgaria, представи в столичния Парк Хотел Витоша възможностите за управление на промишлени компании с дискретно производство чрез използване на съвременни информационни технологии. В семинара взеха участие над 60 мениджъри и специалисти от 25 български производствени предприятия от машиностроенето и приборостроенето, военната промишленост, производството на ...
24.2.2010
Семинарът "Ефективно управление на промишлени предприятия с използване на ERP система" организира L-CLASS на 11 март в София. Той е предназначен за директори и управители на предприятия, мениджъри, отговорни за производството, доставките и управлението на материални запаси, ръководители и специалисти в областта на финансите и счетоводството, ИТ мениджъри и специалисти. ...
9.6.2009
Възможностите за управление на производствени компании и обединения с използване на ERP системата TECHNOCLASS, създадена с технологии на Оracle представиха съвместно L-Class и Oracle Bulgaria тези дни в софийския хотел "Форум Централ". В семинара взеха участие 53 ръководни специалисти от 19 български производствени предприятия от машиностроенето и приборостроенето, военната промишленост, ...
29.4.2008

Недялко Тодоров е завършил Одеския политехнически институт през 1974 година. Започва работа в сектора на проф. Петър Бърнев в Института по математика и механика на БАН. През 1979 г. защитава дисертация по теория на информацията, посветена на методите за количествена оценка на семантическата и прагматическа информация. Кариерата му продължава ...

30.10.2006
Българският бизнес не познава достатъчно добре BI, ERP и CRM системите, стана ясно от представянето на съвместното проучване на Saga Technology и JNN Consult по време на ежегодния семинар „Интелигентни системи за управление на бизнеса“. То е базирано на получени данни от 233 фирми от малкия, средния и корпоративния бизнес ...
10.1.2003
Витаещата напоследък в общественото пространство идея, че негласно се оформя асоциация на ИТ шефовете в държавната администрация и се налага мнението, че няма нужда от външни разработчици и изпълнители на задачите, свързани с изграждането на е-правителство в България, наложи спешно възобновяване дейността на Софтуерната секция на БАИТ. Със събрание, проведено ...