18.11.2011
По време на започналата вчера двудневна конференция на тема „Трансгранични е-административни услуги за европейците” в Познан, Полша, Саша Безуханова, директор „Публична администрация” в НР за Централна и Източна Европа представи решения на компанията за е-администрация пред министри от ЕС. Трийсет и пет министри на страни от ЕС, държави-кандидати за членство ...
9.11.2011
Със 116 часа (около 15 работни дни) по-малко губят на година бизнесът и гражданите при плащането на данъци и осигурителни вноски, сочи годишният доклад на Световната банка „Doing Business 2012”. Средното време за деклариране и внасяне на данъците и осигурителните вноски на българските данъкоплатци е намаляло от 616 часа за ...
7.11.2011
Птиключи проектът за електронно управление в Северна България, като Плевен е първата от общините, релизирала технологиите. Проектът има широк обхват, като жителите на 12 областни и 74 общински администрации ще могат да ползват удобни и сигурни електронни услуги като издаване на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за родствени връзки ...
28.7.2011
На срещата присъстваха над 40 представители на браншовите организации от сектора на информационните и комуникационни технологии. Дискусията се проведе ден преди крайния срок за подаване на предложения и коментари, свързани с документацията. В програмата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) „Развитие на административното обслужване по електронен път”, ...
19.7.2011
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) публикува на интеvрнет страницата си (http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=4989) проект на тръжна документация за развитие на електронното управление. Тя е предназначена за открита обществена поръчка за най-големия проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, а именно „Развитие на административното обслужване по електронен път” - договор № ...
10.6.2011
Регистър за електронна идентичност на потребителите и система за управление на идентичностите са задачите на новия проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Одобреният проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” е на стойност от близо 12 млн. лв, ...
21.4.2011
Съветът за административна реформа (САР) одобри списък с регистри на административни услуги, които ще бъдат включени в проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален ...
7.3.2011
Нов регламент се очаква да бъде въведен скоро от Европейският съюз, при който е-документите ще бъдат унифицирани за страните членки. Официалните документи на гражданите ще се подават и получават само по електронен път. В момента се подготвят и формулярите, които ще са еднакви за всички държави. Например, когато един гражданин ...
« Предишна12345Следваща »