30.5.2012

Както по-рано днес съобщихме министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа договорите с четири фирми и консорциуми, спечелили лотове в най-големия търг за изграждане на електронно правителство у нас. Проектът е наречен „Развитие на административното обслужване по електронен път” и бюджетът му е 18 милиона лева. Той ...

18.4.2012

Днес отвориха офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския ...

9.4.2012
Ценовите оферти на участниците в обществената поръчка с предмет „Развитие на административното обслужване по електронен път” ще бъдат отворени в присъствието на кандидатите за изпълнители. Проектът е с бюджет 18 млн. лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския ...
16.1.2012

Петнадесет фирми и консорциуми от 62 закупили тръжната документация са подали оферти за участие в най-големия търг, свързан с ускореното изграждане на електронното правителство у нас. Документите за участие бяха отворени днес в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Процедурата стартира на 10 ноември 2011 ...

16.9.2010
Два договора, свързани с подготовка на електронни административни услуги, бяха връчени на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Първият договор е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Стойността ...
17.8.2010
Представители на 44 администрации и на фирмите, които изграждат ведомствените информационни системи, преминаха обучение как да се присъединят към Единната среда за обмен на електронни документи. Днес се състоя вторият семинар, който е организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Оперативна програма „Административен капацитет”. Свои представители ...
2.3.2010

Желанието на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да отчита успехи окло изграждането на електронното управление в страната не съответства на начина, по който общините в момента усвояват средствата по опаративна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за изграждане на административни информационни системи. 48 са обявните обществени поръчки по проекти на ...

24.2.2010
ИТ браншът и ефективното изразходване от общините на 60 милиона евро по ОПАК, приложението на ЗОП и необходимите промени в него, са темата на пресконференцията, която организират БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер на 24 февруари в Пресцентър на БТА. На пресконференцията ще бъдат представени становища на ИТ бранша: За непрекъснато констатираните ...
« Предишна12345678910 ... 1617Следваща »