4.12.2008
Acer представи новят модел проектор P1166, перфектното решение за презентации и мултимедийно преживяване у дома. Проекторът е снабден с ColorBoost II, технология за подобряване на цветовете, проектирана да представя истински, близки до живота цветове и висококачествена картина. Комбинацията от 6-сегментно цветно колело, мощен процесор на изображения и усъвършенствана Lamp Illumination ...
25.11.2008

Приключи крайният срок за представяне на проекти за изработка на оригинална опаковка и 3D пъзел в конкурса “Отвъд опаковката”. Участие в конкурса за заявили 7 независими дизайнери, представители на водещи дизайнерски студиа, 3–ма магистри по дизайн и производството на оригинални опаковки и 4 - ма представители на рекламни агенции от ...

18.11.2008
Завърши изпълнението на проекта на Министерството на държавната администрация и административната реформа “Създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация в контекста на членството на страната в Европейския съюз”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Административен капацитет”, финансирана от Eвропейския социален фонд. Целта на проекта беше да ...
18.11.2008
Министерство на държавната администрация и административната реформа обяви, че е завършено изпълнението на проекта “Разработване на среда, осигуряваща електронни заплащания в процеса на предоставяне на административни услуги по електронен път”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

14.11.2008

Оферти за разработване на софтуер за Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подали три фирми - една самостоятелна компания и два консорциума. Завчера комисията по търга е отворила предложенията на софтуерната фирма "Фадата", обединението "Аксиор -Контракс" и на консорциума "Верео-Матерна". В десетдневен срок ще бъде избран ...

12.11.2008

10 млн.лв. са предвидени за подобряване на административното обслужване.

Вчера, министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев откри информационен ден на ОПАК за държавната администрация. Експерти в областта представиха един от двата нови конкурса за проекти, които стартираха на 30 октомври 2008г. Сега централната, областните ...

11.11.2008
Конкурсът събра двама преподаватели от престижни университети в Пловдив и София, които освен членове на журито, провокират фантазията на младите дизайнери с цел тяхното израстване в областта на конструирането и дизайна на опаковки.

Доц. Стефан Стефанов, преподавател в катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост” към Университета ...
11.11.2008

Интегрирано решение за управление на процесите в хранително-вкусовата промишленост - Process Industry, представиха днес Майкрософт България и LLP Sofia. Целта му е да отговори на специфичните изисквания и предизвикателства, пред които са изправени мениджърите на производствени компании в България. Специализираното решение е разработено на базата на Microsoft Dynamics.