2.8.2010
Нова ИТ стратегия за съдебната система, разработва Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя ще съдържа препоръки за софтуерно и хардуерно развитие, както и системи за управление на знанията и развитие на човешките ресурси. Стратегията ще бъде представена в комплект с план за действие и финансов бюджет и изготвена от избрания от ...
16.10.2009
Вече е факт уеб базираният интерфейс за публикуване на съдебните актове. Сега това ще става директно от системите за управление на делата на едно централно място с възможност за едновременен преглед на практиката на съдилищата по различни видове дела. Разширеното търсене дава възможност за намиране на съдебни актове по ключова ...
28.7.2009
При наличие на технологична възможност съдебните органи ще допускат извършването на всякакви процесуални действия под електронна форма. Нормативно това ще бъде уредено с промени само в Закона за съдебната власт (ЗСС), а не във всички процесуални закони, коментира д-р Георги Димитров от фондация “Право в интернет” по време на кръгла ...
20.7.2009

Капсулира ли се обменът на данни между четирите доминиращи деловодни софтуера в съдилищата и няма ли когато те започнат да “си говорят” един с друг, да се изолират от една по-цялостна и интегрирана съдебна система, включваща прокуратурата, следствието и т.н.? Доколко четирите различни информационни продукта едновременно ще успяват да се ...

24.6.2009
Създаване на интегрирана информационна система, в която всеки магистрат ще има електронно досие, е заложено в проект по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) на Висшия съдебен съвет (ВСС). В нея ще бъдат отбелязвани всички атестации, повишения, както и евентуалните дисциплинарни и наказателни производства срещу всеки магистрат. “Това ще позволи по-голяма ...
21.4.2009

Ваню Кръстев

Висшият съдебен съвет (ВСС), използвайки Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК), изготви проект на стойност 2 013 470 лева, с който да обнови информационните системи на органите на съдебната власт.


Първият проблем за решаване е, че в момента системите в съдилищата не могат ...

1.8.2008

До 1 септември всички съдилища трябва да внедрят компютърна програма за управление на делата и да регистрират интернет сайт. Това решение взе вчера Висшият съдебен съвет (ВСС).

До този момент от 180 съдилища 36 нямат интернет страници и по тази причина магистратите бяха критикувани от Брюксел. Министърът ...

24.7.2008

За нея на "Лирекс индeкс" са платени 2 милиона евро - ВВС не иска да я поддържа.

Неверни данни за чисто съдебно минало на осъждани, както и обратното често дава Системата за издаване на свидетелства за съдимост, бе констатирано на заседание на Висшия съдебен съвет. Отбелязано бе ...

18.12.2007
Утре, 19 декември 2007 г., от 10.00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет (ул. “Съборна” №9) министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще предостави на ВСС общо 300 компютърни конфигурации – 100 за нуждите на прокуратурата, 150 – за съдебната система, и 50 – за следствието. ...