3.7.2012

Утре на 4 юли 2012 г. в 9:00 по централно европейско лятно време Европейската организация по ядерни изследования (ЦЕРН) след всестранен анализ на данните от Големия адронен колайдер най-вероятно ще обяви откриването на Хигс бозона. Вероятно ще ни разкажат за напълно явни свидетелства за неговото съществуване, а това е ...

29.9.2008

В деня на пускане на най-мощния ускорител на частици LHC (Големия адронен ускорител) посещенията в интернет страницата на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) се увеличиха с над хиляда процента (1066 %) като от предвидените 30 Mbps натоварването достигна до зашеметяващите 350 Mbps. В очакване на огромен брой посещения в ...

8.9.2008

На 10 септември започват първите експерименти в Големия адронен ускорител (ГАУ) в ЦЕРН. Целият близо 30 километров тунел беше охладен до температура, близка до абсолютната нула (-271°C), а тестове показаха, че всички елементи от него са   синхронизирани. Началото на експеримента с пускането на първите лъчи ще бъде предавано пряко в ...