4.11.2011

ИТ директорите непрекъснато са предупреждавани от много облачни ИТ доставчици – възползвайте се от изчисленията в облака (cloud computing) или рискувате да загубите контрол над вашата организация. Или ако данните не са в облака, то компанията скоро ще бъде вън от бизнеса. Те казват още: направете така, че ИТ услугите, ...

5.11.2008

Българският филиал на асоциацията ще поеме разходите по обучението на двама души.

Представители на ISACA (Information System Audit and Control Asotiation – Асоциация за одит и контрол на информационни системи) представиха пред магистри в областта на информационните технологии в УНСС инициативата за членство на студенти. “Предстоят подобни ...

7.3.2008
Съвременните европейски и световни регулации като Sarbanes-Oxley (SOX), 8th EU Directive, известна още като “Европейския SOX”, BASEL II, както и множеството национални и корпоративни регулации поставят ИТ мениджърите пред трудни за изпълнение изисквания. От друга страна, многобройните стандарти и най-добри практики в областта на ИТ (ITIL, CobiT, ISO 2700х, ISO ...
22.2.2008
Владимир Кънчев
8.2.2008
В пет последователни броя на itFORUM представяме анализите на Владимир Кънчев и Ангел Иванов