25.4.2012
Днес Atos обяви, че през първото тримесечие на 2012 г. компанията е увеличила приходите си с 2,4 процента или до 2,2 милиарда евро в сравнение с резултатите на компанията през същия период на 2011 г. В Централна и Източна Европа компанията е постигнала увеличение на приходите си от 1,2 процента ...
7.5.2009
В края на април под надслов "Сериозният бизнес работи с лицензиран софтуер... А вие?" стартира инициатива на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA - The Business Software Alliance). Кампанията се явява продължение на многогодишните усилия на сдружението за информиране на бизнеса и широката общественост относно културата на потребление на ...
30.4.2009
Широколентовият достъп, образованието и предоставянето на публични електронни услуги са сфери, в които държавата и бизнесът могат да осъществяват партньорство с ясно определени отговорности. Това бе мнението на представителите на държавата, бизнеса и неправителствените организации по време на национална конференция „Иновации и публично-частно партньорство в сектора на информационните и комуникационни ...
23.4.2009
Днес до медиите бе изпратено съобщение във връзка с подписан вчера Меморандум между представителните ИКТ браншови организации АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, Българска Уеб Асоциация, ИКТ Клъстер и СЕК. В съобщението се казва: Днес, 22 април 2009 г. представителните ИКТ браншови организации АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, СЕК и Българска Уеб Асоциация ...
1.4.2009
Градските зони са в момента най-големите виновници за глобалната консумация на енергия и промените в климата. Двайсетте най-големи града в света, всеки с население над 10 милиона души, са потребители на 75% от консумацията на енергия на планетата. В допълнение към бързото развитие на метрополисите нараства и нуждата от подмяна ...
12.12.2008
Координационният съвет за информационно общество към Министерския съвет прие на заседание днес Общи положения на Национална програма за развитие на широколентовия достъп до интернет. Документът се подготвя от работна група в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) с участието на експерти от телекомуникационни фирми, оператори и неправителствени организации. ...
24.11.2008
Днес в  Костинброд министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев подписа меморандум за сътрудничество в изграждането и предоставянето на елекронно обслужване на гражданите с общините Костинброд и Каварна. Министър Василев и генералният директор на Майкрософт България Огнян Киряков представиха „Платформа за изграждане и предоставяне на услуги на гражданите”. ...
17.11.2008
България се присъединява активно към Глобалния план за киберсигурност на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).  На годишната сесия на Съвета на МСД в Женева, въпросите на киберсигурността станаха основен приоритет.  Беше обявен проектът “IMPACT”, който разработва и внедрява инструменти за мониторинг и действия при кибератаки.  Проектът  започна като публично-частно партньорство ...
« Предишна12Следваща »